Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Küreselleşen Dünyada Tüberküloz: Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Güncel Durum Değerlendirmeleri

Sağlık ve Toplum, cilt.31, sa.1, ss.4-22, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

SAĞLIK EĞİTİMİ - YETİŞKİN EĞİTİMİNİN ÖZELLİKLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları, Ali Naci Yıldız,Abdulsamet Sandal, Editör, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.421-439, 2020