Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Flow, Emotional Engagement, and Motivation on Success in a Gamified Online Learning Environment

JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH, cilt.57, sa.8, ss.2006-2031, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Gamification from Player Type Perspective: A Case Study

EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, cilt.21, sa.3, ss.12-22, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Review of Views about Student Teaching Courses And An Application Model Proposal

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.28, sa.2, ss.27-43, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE USABILITY EVALUATION OF SMC

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.41-50, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE DEVELOPMENT OF A SCALE ON ASSESSING CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENTS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.39, ss.32-43, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gamification of Library Orientation: An Application Proposal

Türk Kütüphaneciliği, cilt.33, sa.1, ss.16-23, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Herkül’ün Hikâyesi: Eğitsel Bir Oyun Geliştirme Modeli Önerisi

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.9, sa.1, ss.230-250, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gamification of Library Orientation: An Application Proposal

TURKISH LIBRARIANSHIP, cilt.33, sa.1, ss.6-23, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Geometrik cisimler konusunun dinamik geometri yazılımı ile öğretimi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.339-366, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında oyunlaştırma

Eğitim Bilimleri ve Uygulama, cilt.14, sa.27, ss.83-102, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapılandırmacı Öğrenme İnanç Ölçeğinin Geliştirilmesi

İlköğretim Online, cilt.14, sa.4, ss.1260-1275, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A GAMIFIED ASSESSMENT

JOURNAL OF E-LEARNING AND KNOWLEDGE SOCIETY, cilt.11, sa.3, ss.85-99, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Development of a Scale on Assessing Peer Mentoring at the College Level

MENTORING & TUTORING, cilt.23, sa.4, ss.328-340, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Karma öğrenme ortamlarında çevrimiçi öğrenen katılımı

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.4, sa.2, ss.44-57, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal medya araçlarının katkıları ve kullanım sıklıkları

İlköğretim Online, cilt.12, sa.4, ss.1120-1132, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Topluma hizmet uygulama dersinin işlenişi Uygulama örnekleri ve sürece ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.34, ss.75-89, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Topluma hizmet uygulamaları dersinin işlenişi Uygulama örnekleri ve sürece ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.34, ss.74-89, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of computer games for learning about mathematical functions

i-manager's Journal of Educational Technology, cilt.5, sa.2, ss.64-72, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Herkül’ün hikayesi: Bir eğitsel oyun modeli önerisi

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (ICITS-2018), Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

Matematik Öğretimine Yönelik Eğitsel Dijital Oyunların Değerlendirilmesi

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Dersinde Oyunlaştırma Uygulamasına İlişkin Görüşleri

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

Sample Activities in Teaching Functions through ICT Support

ERPA International Congresses on Education, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018

Sosyal Ağ Kullanım Nedenleri Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisiyle Açıklanabilir mi?

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.1016-1017

The evaluation of technology-based course materials developed by mathematics teachers

3rd World Conference on Science and Mathematics Education, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2017

Oyunlaştırılmış çevrimiçi öğrenme ortamında akış, bağlılık ve motivasyonla ilişkili faktörlerin incelenmesi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017

Sosyal ağ kullanım nedenleri Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisiyle açıklanabilir mi?

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017

Maths teachers' adventure of ICT integration: From an open online course towards an online teacher community

10th Congress of the European-Society-for-Research-in-Mathematics-Education (CERME), Dublin, İrlanda, 1 - 05 Şubat 2017, ss.2390-2397 identifier

Usability studies of Labours of Hercules The mythological mobile game

Contemporary World Challenges for the European Citizen Conference, 18 Kasım 2016

Data collecting tool for an Erasmus project

Contemporary World Challenges for the European Citizen Conference, Cluj, Romanya, 18 Kasım 2016

Game elements in Labours of Hercules

15th International Conference www/Internet 2016, Mannheim, Almanya, 28 - 30 Ekim 2016, ss.11-18 identifier

Game elements in Labours of Helcules

15th International Conference www/Internet 2016, Mannheim, Almanya, 28 - 30 Ekim 2016, ss.11-18

Gamification in Education

OCG Autumn Conference, 19 Ekim 2016

Matematiği Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Teknoloji Entegrasyonu Araçlar

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016

Çevrimiçi topluluklarda katılımı etkileyen faktörler ve arttırmaya yönelik öneriler

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016

Öğrenme ve öğretme sürecine BİT entegrasyonu Bir çevrimiçi öğretmen eğitimi önerisi

XVIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB16), Aydın, Türkiye, 30 Ocak - 05 Şubat 2016

POSSIBILITY OF MOTIVATING DIFFERENT TYPE OF PLAYERS IN GAMIFIED LEARNING ENVIRONMENTS

8th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, İspanya, 4 - 06 Temmuz 2016, ss.1987-1994 identifier

Eğitsel mobil bir oyun tasarımı Labours of Hercules

Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015

Yapılandırmacı bir dijital oyun Enerjik

9th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS), Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015

Searching for the labours of Hercules Eğitimde teknoloji entegrasyonu üzerine bir AB projesi

9th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS), Afyon, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında oyunlaştırma

Akademik Bilişim Konferansı (AB15), Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Şubat 2015

Enabling Pre service teachers to integrate technology by using peer e mentoring

iSER (International Society for Educational Research) World Conference, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2014

An interdisciplinary student project on educational game design

International Conference on Education, Szombathely, Macaristan, 18 - 20 Eylül 2014

Social network usage in project based learning

International Congress on Education, Innovation and Learning Technologies (ICEILT), Barcelona, İspanya, 23 - 25 Temmuz 2014

Öğretmen akran ve öz değerlendirme karşılaştırması Öğretmenlik Uygulaması örneği

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu IV (ISPITE), Ankara, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2014

Online communities for professional development of educators Art Education 2 0

Anadolu Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu (USES), Eskişehir, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2014

Katılmak ya da katılmamak: Öğrenen gözünden çevrimiçi katılım

Uluslararası Eğitim Teknolojisinde Yeni Eğilimler Konferansı (INTET), Türkiye, 14 - 15 Nisan 2014

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrenen memnuniyeti

Ulusal Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu, Konya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2013

Evaluation of Draw Something app in an educational perspective

DisCo 2013 New Technologies and Media Literacy Education, pRAG, 24 Haziran 2013 - 25 Mayıs 2010

SMC ortamının kullanılabilirlik açısından değerlendirilmesi

International Conference on Interdisciplinary Research in Education (ICOINE), Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2012

Assessment of basic design course in terms of constructivist learning theory

World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, cilt.51, ss.115-119 identifier

Çevreleyen öğrenme Örnek çalışmalar

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2010

Çevreleyen öğrenme Kavramsal çerçeve

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Ocak 2010

Yapılandırmacı yaklaşıma uygun değerlendirme süreci ve BİT entegrasyonu

International Educational Technology Conference (IECT), Hacettepe University, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2009

Yapılandırmacı yaklaşıma uygun değerlendirme süreci ve entegrasyonu

9th International Educational Technology Conference (IETC), Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2009

Bilgi yönetimi için bir elektronik performans destek sistemi geliştirilmesi

9th International Educational Technology Conference (IETC), Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2009, ss.268-274

ADDIE tasarım modeline göre web tabanlı bir öğrenme ortamı geliştirilmesi

Eğitimin Değişen Yüzü: Yeni Paradigmalar 25.Yıl Konferansı, Türkiye, 14 - 16 Mart 2009

BİT destekli öğretmen eğitimi modelleri üzerine bir inceleme

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2007, ss.492-496

Fonksiyonlar konusunun oyun ortamında öğretilmesi

Matematik Etkinlikleri 2006 - 5. Matematik Sempozyumu, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

YAPILANDIRMACI BİR DİJİTAL OYUN: ENERJİK

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Odabaşı H. F., Akkoyunlu, B., İşman A., Editör, Sakarya Üniversitesi, Tojet, Ankara, ss.849-864, 2017 Creative Commons License

Kütüphanelerde Oyunlaştırma: Örnekler ve Öneriler

Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar, Prof. Dr. Özgür Külcü, Dr. Tolga Çakmak ve Dr. Şahika Eroğlu, Editör, Hiperlink, İstanbul, ss.127-154, 2017

Yapılandırmacı Bir Dijital Oyun:Enerjik

Eğitim Teknolojileri Okumaları, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editör, TOJET, Ankara, ss.849-864, 2017

Integration of ICT into Education within the Framework of an Erasmus Project

Various Aspects of ICT Integration in Education, Yasemin Koçak Usluel, Editör, Gazi Kitabevi, ss.480-504, 2017

Oyundan oyunlaştırmaya

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, Aytekin İşman, Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Editör, TOJET - Sakarya Üniversitesi, Ankara, ss.397-414, 2016

Mentörlükten e-mentölüğe

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2015, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Ferhan Odabaşı, Editör, TOJET - Sakarya Üniversitesi, Ankara, ss.493-511, 2015

Cyber-Physical Systems and STEM Development: NASA Digital Astronaut Project.

Applied Cyber Physical Systems, Suh, S. C., Tanik, J. U., Carbone, J. N., & Eroglu, A, Editör, Springer, ss.33-49, 2014