Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Does minimizing co-contraction increase agility test performance?

ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, cilt.28, sa.2, ss.111-118, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Skeletal muscle fatigue does not affect shooting accuracy of handball players

ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, cilt.27, sa.4, ss.253-259, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Global Perspectives on Women in Combat Sports: Women Warriors around the World.

GENDER & SOCIETY, cilt.31, sa.2, ss.279-280, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Lady or woman? The debate on lexical choice for describing females in sport in the Turkish language

INTERNATIONAL REVIEW FOR THE SOCIOLOGY OF SPORT, cilt.51, sa.2, ss.178-200, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effects of Surface-Induced Loads on Forearm Muscle Activity during Steering a Bicycle

JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND MEDICINE, cilt.12, sa.3, ss.512-520, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of muscle vibration on multi-finger interaction and coordination

EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH, cilt.229, sa.1, ss.103-111, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Possible interactions between antioxidant enzymes and free sialic acids in saliva: A preliminary study on elite judoists

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS MEDICINE, cilt.26, sa.10, ss.832-835, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yere İniş Hareketinin Kinetik Analizi: Voleybol Oyuncuları ve Sedanter Katılımcıların Karşılaştırması

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.29, ss.1-14, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstemli hareketler öncesinde postüral kontrol mekanizmasının incelenmesi

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, cilt.28, ss.83, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Ayak tercihi ve kuvvetin yere iniş kinetiği ve dinamik postural stabilite üzerine etkisi

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, cilt.28, ss.71, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Ritmik cimnastikte spor yaralanmaları

Ege Üniversitesi Performans Dergisi, cilt.7, ss.26-36, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Consistency of the lower limb acceleration patterns during inside and instep soccer kicks

6th World Congress on Science and Football, Antalya, Türkiye, 15 - 20 Ocak 2007, cilt.10, ss.28

Maksimal Ve Sabit Yük Emg Normalizasyon Yöntemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2016

Çeviklik Testlerinde Performans ve Kassal Koordinasyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Biyomekanik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2016

Robustness of the linear critical velocity model for sprint performances

18th Annual Congress of European College of Sport Science, Barselona, İspanya, 26 - 29 Temmuz 2013

Muscle Recruitment Pattern In Low Back Muscles During Cycling Sprints

13th Annual Congress of European College of Sport Science, Estoril, Portekiz, 9 - 12 Temmuz 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

3.Basic Biomechanics Concepts

Manual of Structural Kinesiology, Ali M. Zergeroglu, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.71-90, 2018 identifier identifier