Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2011 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi Dr.

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Ve Teknolojisi (Dr)

 • 2004 - 2009 Araştırma Görevlisi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor (Yl) (Tezli)

 • 2000 - 2003 Araştırma Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hareket Ve Antrenman Bilimleri (Yl)

Verdiği Dersler

 • Lisans İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİSİ

 • Yüksek Lisans HAREKETİN NÖROFİZYOLOJİK TEMELLERİ

 • Lisans SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ