Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Reliability and Validity of the Turkish Version of the Web BasedLearning Environment Instrument WEBLEI

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.28, no.2, pp.335-347, 2013 (SSCI)

Designing Creative Problem Solving Teaching Method for Web-Based Learning Environments

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.287-297, 2013 (SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Modelling the Web Based Content Management System of Pre-Service Teachers Oriented at Laboratory Implementations Considering Quality Standards

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.37, no.2, pp.573-590, 2022 (ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Examining University Students Acceptance of Learning Objects according to Learning Object Acceptance Model

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.0-1, 2020 (ESCI)

Comparative Analysis of Psychosocial Dimensions of Two Higher Education Institutions’ Blended Learning Environments

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.916-946, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Reliability and validity of a Turkish version of the DELES

Learning Environments Research, vol.12, no.3, pp.175-190, 2009 (Scopus) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şehit Çocuklarına Psikososyal Destek AmaçlıBir Uzaktan Eğitim Ekosistemi Modelleme Önerisi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Teknoloji Destekli Yabancı Dil Öğretiminde Yenilikçi Modellerin Betimsel Tarama Yöntemiyle İncelemesi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017

Kadın Konukevlerinde Kalan K-12 Grubu Çocuklara Yönelik Uzaktan Eğitim Modeli

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017

Students’s Perceptions of Psycho-Social Properties in Blended Synchronous Learning Environments: A Comparative Study.

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Turkey, 10 - 13 October 2017

Öğrenme Nesneleri Tasarım ve Geliştirme Modellerinin Betimsel Tarama YöntemiyleKarşılaştırmalı Analizi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017

Blackboard ve Moodle Öğrenim Yönetim Sistemlerinin Psiko Sosyal Boyutlar Açısından Karşılaştırılması

1st International Instructional Technologies Teacher Education Symposium., Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013

Blackboard ve Moodle Öğrenim Yönetim Sistemlerinin Psikososyal Boyutlarının Karşılaştırılması

1st International Instructional Technologies Teacher Education Symposium 2013, Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013

Developing Creative Problem Solving Skills through Interdisciplinary Projects

New Issues On Teacher Education on International Symposium - ISNITE 2013, Ankara, Turkey, 9 - 11 May 2013

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Disiplinlerarası Yaklaşım

XI. Akademik Bilişim Konferansı, Şanlıurfa, Turkey, 11 - 13 February 2009

Books & Book Chapters

Yaratıcı Problem Çözme Metodu ile Öğrenme Nesnesi Tasarımı ve Geliştirilmesi

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2015, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Editor, Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Şti, Ankara, pp.421-446, 2015