Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Reliability and Validity of the Turkish Version of the Web BasedLearning Environment Instrument WEBLEI

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.28, no.2, pp.335-347, 2013 (Journal Indexed in SSCI)

Designing Creative Problem Solving Teaching Method for Web-Based Learning Environments

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.287-297, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

An Examination of the Factor Structure of the Turkish Version of the Online Learning Environment Survey

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.36, no.161, pp.159-175, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Examination of Intention to Use Synchronous E-Classroom Environments of University Students in Distance Education Programs

Cukurova University Faculty of Education Journal, vol.49, no.2, pp.895-937, 2020 (International Refereed University Journal)

Investigation of the Effects of Blended E-Learning Environment’s Information System Quality on Students' Psychosocial Perceptions

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.33, pp.1-24, 2020 (International Refereed University Journal)

Examining University Students Acceptance of Learning Objects according to Learning Object Acceptance Model

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.0-1, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Comparative Analysis of Psychosocial Dimensions of Two Higher Education Institutions’ Blended Learning Environments

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.916-946, 2020 (National Refreed University Journal)

Reliability and validity of a Turkish version of the DELES

Learning Environments Research, vol.12, no.3, pp.175-190, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şehit Çocuklarına Psikososyal Destek AmaçlıBir Uzaktan Eğitim Ekosistemi Modelleme Önerisi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Teknoloji Destekli Yabancı Dil Öğretiminde Yenilikçi Modellerin Betimsel Tarama Yöntemiyle İncelemesi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017

Kadın Konukevlerinde Kalan K-12 Grubu Çocuklara Yönelik Uzaktan Eğitim Modeli

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017

Students’s Perceptions of Psycho-Social Properties in Blended Synchronous Learning Environments: A Comparative Study.

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Turkey, 10 - 13 October 2017

Öğrenme Nesneleri Tasarım ve Geliştirme Modellerinin Betimsel Tarama YöntemiyleKarşılaştırmalı Analizi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017

Blackboard ve Moodle Öğrenim Yönetim Sistemlerinin Psiko Sosyal Boyutlar Açısından Karşılaştırılması

1st International Instructional Technologies Teacher Education Symposium., Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013

Blackboard ve Moodle Öğrenim Yönetim Sistemlerinin Psikososyal Boyutlarının Karşılaştırılması

1st International Instructional Technologies Teacher Education Symposium 2013, Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013

Developing Creative Problem Solving Skills through Interdisciplinary Projects

New Issues On Teacher Education on International Symposium - ISNITE 2013, Ankara, Turkey, 9 - 11 May 2013

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Disiplinlerarası Yaklaşım

XI. Akademik Bilişim Konferansı, Şanlıurfa, Turkey, 11 - 13 February 2009

Books & Book Chapters

Yaratıcı Problem Çözme Metodu ile Öğrenme Nesnesi Tasarımı ve Geliştirilmesi

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2015, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Editor, Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Şti, Ankara, pp.421-446, 2015