Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şehit Çocuklarına Psikososyal Destek AmaçlıBir Uzaktan Eğitim Ekosistemi Modelleme Önerisi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Teknoloji Destekli Yabancı Dil Öğretiminde Yenilikçi Modellerin Betimsel Tarama Yöntemiyle İncelemesi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017

Kadın Konukevlerinde Kalan K-12 Grubu Çocuklara Yönelik Uzaktan Eğitim Modeli

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017

Students’s Perceptions of Psycho-Social Properties in Blended Synchronous Learning Environments: A Comparative Study.

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Turkey, 10 - 13 October 2017

Öğrenme Nesneleri Tasarım ve Geliştirme Modellerinin Betimsel Tarama YöntemiyleKarşılaştırmalı Analizi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017

Blackboard ve Moodle Öğrenim Yönetim Sistemlerinin Psiko Sosyal Boyutlar Açısından Karşılaştırılması

1st International Instructional Technologies Teacher Education Symposium., Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013

Blackboard ve Moodle Öğrenim Yönetim Sistemlerinin Psikososyal Boyutlarının Karşılaştırılması

1st International Instructional Technologies Teacher Education Symposium 2013, Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013

Developing Creative Problem Solving Skills through Interdisciplinary Projects

New Issues On Teacher Education on International Symposium - ISNITE 2013, Ankara, Turkey, 9 - 11 May 2013

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Disiplinlerarası Yaklaşım

XI. Akademik Bilişim Konferansı, Şanlıurfa, Turkey, 11 - 13 February 2009

Books & Book Chapters

Yaratıcı Problem Çözme Metodu ile Öğrenme Nesnesi Tasarımı ve Geliştirilmesi

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2015, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Editor, Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Şti, Ankara, pp.421-446, 2015

Metrics

Publication

21

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

8

H-Index (Scopus)

1

Project

2

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals