Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Sosyal Ağ Etkileşiminin Örgütsel Zeka Düzeyine Etkisi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.35, pp.354-374, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The Metaphorical Perceptions of Preparatory Program Students for "English" and "Learning English"

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.8, no.2, pp.665-685, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Öğretmen Adaylarının Okul, Öğretmen ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.50-67, 2019 (International Refereed University Journal)

Örgütsel Zeka Algısı ve Ortak Değişkenlerin Etkisi: ANCOVA Analizi ile İncelenmesi

Sakarya University Journal of Education, pp.300-318, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Organizational Intelligence in Question

GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, vol.2, no.4, pp.207-210, 2009 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Violence in Schools... Teacher Training... Action Research

World Applied Sciences Journal, vol.3, no.1, pp.18-24, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023 Eğitim Vizyonu Uygulayıcısı Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumları

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Psikolojik Danışman Adayları Meslekleri ile İlgili Neleri Bilmek İstiyor?

Vth International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 2 - 05 May 2018

Okul Akademik İyimserliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 11 - 13 May 2017

Ideas of Candidate Teachers about Equality of Opportunity

International Journal of Arts& Sciences (IJAS)---Int. Conference for Academic Disciplines, Freiburg, Germany, 29 November - 02 December 2016

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Leadership in School Management in the Storm of Uncertainty

InternatıonalCounselıng And Educatıon Conference (ICEC 2012), 1 - 03 May 2012

Çin ve Hindistan da Yükseköğretimin Eğitimin Genel Amaçları veEğitim Reformları Açılarından Karşılaştırılması

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve SorunlarıSempozyumu II, Turkey, 16 - 18 May 2010

TÜRKYE DE ÖGRETMENLERN HZMET Ç EGTM UYGULAMALARI VEYASANAN SORUNLAR

Azerbaycan Xalqının ÜmummilliLideriHAYDER ALYEV’NAnadan Olmasının 84. ldönümüne HasrOlunmus Muallim Hazırlama Siyaseti veProblemleri Beynelxalq Konfransı, 12 - 14 May 2007

Books & Book Chapters

Social Network Analysis: A Brief Introduction to the Theory

in: Chaos Complexity and Leadership 2014, Şefika Şule Erçetin, Editor, Springer International Publishing, Cham, pp.167-171, 2016

Social Networks: Connections in Structures

in: Chaos Complexity and Leadership 2013, Erçetin, Ş. Ş. & Banerjee, S. , Editor, Springer International Publishing, Dordrecht, pp.229-303, 2015

Graduate Students' Levels of Coping with Uncertainty: Hacettepe and Gazi University Sample

in: Chaos and Complexity Theory in World Politics, Erçetin,Ş. & Banerjee S. , Editor, IGI Global Hershey: Information Science Reference, PA, pp.201-209, 2014

Avoidance Behaviors of School Managers in Uncertain and Chaotic Environments

in: Chaos Complexity and Leadership 2012, Banerjee, Santo, Erçetin, Şefika Şule , Editor, Springer, Dordrecht, pp.219-227, 2013

New Leadership Paradigms in the Complexity Science

in: Chaos Complexity and Leadership 2012, Banerjee, Santo, Erçetin, Şefika Şule, Editor, Springer, Dordrecht, pp.229-233, 2013