Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The role of abusive supervision in predicting teachers' withdrawal and revenge responses

CULTURA Y EDUCACION, vol.30, no.4, pp.693-729, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Meaning of Work in Teacher s Lives A Qualitative Study

Anthropologist, vol.22, pp.412-423, 2015 (Journal Indexed in SSCI)

Emotional labor and burnout among Turkish primary school teachers

Australian Educational Researcher, vol.41, pp.155-169, 2013 (Journal Indexed in SSCI)

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütündeki Yöneticilerin Örgütsel Adalet Algıları

Egitim Ve Bilim-Education And Science, vol.38, pp.273-288, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

MULTIPLE LAYERS OF TURKISH EDUCATIONAL POLICY THROUGH THE LENS OF ECOLOGICAL SYSTEM THEORY

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.3, pp.1105-1129, 2021 (National Refreed University Journal)

An Evaluation on the Use of Quantitative Indicators and Generalizability In Qualitative Research Tradition

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.42, no.231, pp.231-242, 2021 (National Refreed University Journal)

Development of Learning Climate in Schools Scale (LCSS): Validity And ReliabilityStudy

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

İlkokul Bahçelerinin Mevzuata Uygunluğunun Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.31, pp.125-158, 2020 (Other Refereed National Journals)

Public Service Motivation from the Point of View of Teachers and School Administrators: A Qualitative Study

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.47, pp.167-190, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Öğretim Üyesinin Otoritesine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Otorite Ve Otoriteryanizm İkileminde Çözümlenmesi

YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ, vol.1, pp.1-10, 2019 (International Refereed University Journal)

The Career Journey of the First Male Preschool Teacher in Turkey: An Optimistic Perspective to A Female Dominated Occupation

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.7, no.1, pp.420-437, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Kamu Hizmet Motivasyonu Ölçeğinin Geliştirilmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.50, pp.105-125, 2017 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Çalışma Değerleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖĞRETMENLERİN OKULDA NEZAKETSİZLİK OLGUSUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Shedding A Light on Education Inspectors Workloads in Turkish Education System

European Journal of Education Studies, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Marginal Teachers from the Eyes of School Principals Concept Problems and Management Strategies

Journal of Education and Training Studies, vol.4, pp.77-92, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yetenek Yönetiminin Örgütsel Etkililik Ile Ilişkisi Özel Öğretim Kurumlari Örneği

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.268-285, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kamu Okulu Yöneticilerinin Iş Yükü Kaynakları Sorunları ve Yönetilebilirliği

Route Educational and Social Science Journal, vol.2, pp.332-351, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akademik Yaşamda Tartışma Kültürü Bir Olgubilim Araştırması

Route Educational and Social Science Journal, vol.2, pp.141-163, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Knowledge Hiding in Academia Is Personality a Key Factor

International Journal of Higher Education, vol.5, pp.128-140, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Prospective Teachers Opinions of Argument Culture in the Classroom Environment

Journal of Educational Sciences Research- Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.119-142, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen ve Yöneticilerin Etik ve Etik Dışı Davranışlarının Basına Yansımaları

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.34, pp.95-110, 2015 (Other Refereed National Journals)

Toplum Yaşamında Kurallar Birey Kural Ilişkisi

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, pp.138-156, 2015 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Okul Yönetiminde E Okul Uygulamasına İlişkin Görüşler Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Journal of Educational Sciences Research, vol.4, pp.113-132, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Eğitim Sistemi nde Öğrencilerin Hak ve Sorumluluklarının Yasal Dayanakları

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergis, vol.45, pp.307-326, 2012 (Other Refereed National Journals)

Eğitim Örgütlerinde Çalışma İlişkilerini Anlamada Analitik Bir Araç Olarak Psikolojik Sözleşme Kavramı

Çağdaş Eğitim Dergisi Akademik, vol.1, pp.76-90, 2012 (Other Refereed National Journals)

Turkish teachers and supervisors metaphorical perceptions about supervisors

Educational Research, vol.2, pp.1602-1610, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Eğitim Sistemi nde Bir Alt Sistem Olan Denetim Sisteminin Seçilmiş Bazı Ülkelerin Denetim Sistemleri ile Karşılaştırılması

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, pp.23-48, 2011 (Other Refereed National Journals)

Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, vol.16, pp.399-431, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretim Üyesinin Otoritesine İlişkin Öğrenci Görüşleri: Nitel Bir Çözümleme

2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 12 - 14 October 2017

Yetenek Yönetiminin Örgüsel Etkililik İle Ilişkisi Özel Öğretim Kurumlari Örneği

10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.233-234

Defining "Teacher Professionalism" from different perspectives

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9 identifier identifier

Books & Book Chapters

Etik ve Eğitim

Anı Yayıncılık, Ankara, 2020

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği

in: Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik, Necati Cemaloğlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.257-280, 2020

Principal’s Professional Identity: An Overview of the Literature and Implications for Future Research

in: Empowering Education: Research, Theory, and Practice, Şakir Çınkır, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.165-179, 2020

Literature Review

in: Research Methods, Ersoy, Ali, Editor, Anadolu Unıversity Publication, Eskişehir, pp.64-93, 2019

Eğitim Yönetiminde Etik

in: Eğitim Yönetimi, Demirkasımoğlu, Nihan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.241-261, 2019 Sustainable Development

Eğitim Yönetiminde Etik

in: Eğitim Yönetimi, Cemaloğlu,N. , Özdemir, M., Editor, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.241-262, 2019

Literature Review

in: Research Methods, "Ersoy, A.", Editor, Anadolu Unıversıty Publıcatıon, Eskişehir, pp.64-93, 2018

Yakınsayan Desen

in: Eğitim Yönetiminde Araştırma, Beycioğlu, K; Özer, N.; Kondakçı, Y. , Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.463-477, 2018

Öğretmenlerin İş Sağlığının ve Güvenliğinin Korunması

in: Prof. Dr. Emine AKYÜZ’e Armağan Akademisyenlikte 50 Yıl Çocuk Hakları • Eğitim Hukuku • Vatandaşlık Eğitimi, Kepenekçi, Y., Taşkın, P. , Editor, Pegem Açık Akademi Yayınları, Ankara, pp.407-417, 2018

Yakınsayan Desen

in: Eğitim Yönetiminde Araştırma, Demirkasımoğlu, Nihan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.463-476, 2018

Defining Teacher Professionalism from Different Perspectives

in: Learning and Teaching Around the World, Kimberly Safford, Liz Chamberlain, Editor, Routledge, 2018 identifier identifier identifier

Tenure and Non-Tenure Track Systems in Turkish Academia: Current Status and Future Prospects

in: Contextualizing and Organizing Contingent Faculty: Reclaiming Academic Labor in Universities, Ishmael Munene, Editor, Rowman Littlefield, 2018 identifier

Çalışma Yaşamında Davranış Kuralları: Protokol ve Görgü Kuralları

in: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Uğur Akın, Editor, Pegem A Yayıncılık, Tokat, pp.394-425, 2015

Nitel Verinin Analizi ve Yorumlanması

in: Bilimsel Araştırma Yöntemleri Gerçek Dünya Araştırması, Şakir Çınkır, Nihan Demirkasımoğlu, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.575-610, 2015

Birinci Bölüm: Giriş

in: Bilimsel Araştırma Yöntemleri Gerçek Dünya Araştırması, Şakir Çınkır, Nihan Demirkasımoğlu, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.3-15, 2015

Proje Önerisi Yazma

in: Bilimsel Araştırma Yöntemleri Gerçek Dünya Araştırması, Şakir Çınkır, Nihan Demirkasımoğlu, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.477-489, 2015

Eğitim Sisteminde Denetim Sürecinin Bir Bileşeni Olarak Öz-Değerlendirme

in: Prof Dr Haydar Taymaz Armağan Kitabı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yazıları, İnayet Aydın, Kürşad Yılmaz, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2014