Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Manuel Tedavinin Bu yu k Trokanterik Ağrı Sendromu Olan Bireylerde Etkinliği

XVI. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELERKONGRESİ, 21 - 24 Nisan 2016, cilt.27

Manuel tedavinin büyük trokanterik ağrı sendromu olan bireylerde etkinliği

Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 20 - 24 Nisan 2016, cilt.27, ss.65

The Effect of Muscle Energy Techniques and Joint Mobilizations on Chronic Neck Pain

8. Dünya Ağrı Kongresi, Amerika Birleşik Devletleri, 20 Mart - 23 Mayıs 2016, cilt.16, ss.174

Efficacy of Minimal Invasive Technics and Physiotherapy in Geriatric Patients with Low Back Pain

8. Dünya Ağrı Kongresi, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 23 Mayıs 2016, cilt.16, ss.118

Eklem mobilizasyon ve germe tekniklerinin kas kısalığı ve kuvveti üzerine akut etkisi

5.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2015, cilt.26

Kronik bel ağrılı bireylerde sakroiliak eklem testleri

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014

Kronik non spesifik boyun ve omuz ağrısı olan bireylerde scapular diskinezi problemle

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014

Disk herniasyon tanısı alan hastaların klinik özellikleri

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014

Kronik non spesifik boyun ve omuz ağrısı olan bireylerde scapular diskinezi problemleri

24. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014

Kitap & Kitap Bölümleri