Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Manuel Tedavinin Bu yu k Trokanterik Ağrı Sendromu Olan Bireylerde Etkinliği

XVI. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELERKONGRESİ, 21 - 24 April 2016, vol.27

Manuel tedavinin büyük trokanterik ağrı sendromu olan bireylerde etkinliği

Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 20 - 24 April 2016, vol.27, pp.65

The Effect of Muscle Energy Techniques and Joint Mobilizations on Chronic Neck Pain

8. Dünya Ağrı Kongresi, United States Of America, 20 March - 23 May 2016, vol.16, pp.174

Eklem mobilizasyon ve germe tekniklerinin kas kısalığı ve kuvveti üzerine akut etkisi

5.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 20 - 24 May 2015, vol.26

Kronik bel ağrılı bireylerde sakroiliak eklem testleri

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 12 - 16 November 2014

Kronik non spesifik boyun ve omuz ağrısı olan bireylerde scapular diskinezi problemle

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 12 - 16 November 2014

Disk herniasyon tanısı alan hastaların klinik özellikleri

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 12 - 16 November 2014

Books & Book Chapters

Bel Ağrısı olan Olguda Yoganın Ağrı ve Stres Üzerine Etkisi : Vaka Raporu

in: Fizyoterapi Seminerleri e-Kitabı, , Editor, Hipokrat Yayınevi, 2017

Bel-Boyun Ağrısında Sanal Gerçeklik Ne Kadar Gerçekçi?

in: Fizyoterapi Seminerleri e-Kitabı, , Editor, Hipokrat Yayınevi, 2017

Bel ağrısında koruyucu yaklaşımlar

in: Fizyoterapi Seminerleri e kitabı, , Editor, Hipokrat Kitabevi, 2016