Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Examination of Problematic Internet Use of High School Student in Terms of Gender, Social Anxiety and Peer Relations

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, no.1, pp.298-310, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımının cinsiyet sosyal kaygı ve akran ilişkileri açısından incelenmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.29, pp.298-310, 2014 (Journal Indexed in SSCI)

Subjective well being among university students

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.31, pp.188-197, 2006 (Journal Indexed in SSCI)

Ruh sağlığı ve öznel iyi oluş

Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal Of Educational Research, vol.20, pp.223-231, 2005 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

Effectiveness of a school-to-work transition skills program in a collectivist culture

AUSTRALIAN JOURNAL OF CAREER DEVELOPMENT, vol.29, no.2, pp.127-136, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Attachment Style and Perceived Social Support as Predictors of Self-Compassion Among University Students

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.33, no.3, pp.689-704, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Psikolojik Danışman Eğitiminde Mesleğe İlişkin (Profesyonel) Kişisel Eğilimi Değerlendirme: Ölçek Geliştirme Çalışması

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.8, pp.173-191, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Polislerin Kişilerarası Problem Çözme Becerileri ile Öfke ve Öfke İfade Tarzları

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.6, pp.15-34, 2016 (Other Refereed National Journals)

Romantik İlişkiyi Değerlendirme Ölçeği nin geliştirilmesi

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme, vol.4, pp.15-32, 2015 (Other Refereed National Journals)

Psikolojik danışman eğitimcilerinin psikolojik danışman adaylarının mesleğe ilişkin kişisel eğilimleri hakkındaki görüşleri

International Journal of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.11, pp.1037-1055, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Psikolojik danışman eğitiminde mesleğe ilişkin kişisel eğilimler

Ege Eğitim Dergisi, vol.15, pp.300-317, 2014 (Other Refereed National Journals)

Sürekli kaygı umutsuzluk ve benlik saygısının ergenlerin riskli davranışlarını yordama gücü

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, pp.195-208, 2014 (Other Refereed National Journals)

Development of the Romantic Relationship Assessment Scale

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.4, no.1, pp.15-32, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerinde algıladıkları istismar

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.5, pp.160-172, 2013 (Other Refereed National Journals)

Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, pp.389-407, 2012 (Other Refereed National Journals)

Devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının mesleki sorunları

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, pp.203-218, 2007 (Other Refereed National Journals)

Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun bazı değişkenlere göre incelenmesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.132-143, 2007 (Other Refereed National Journals)

Examining Life Satisfaction Levels of University Students in Terms of Some Variables

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.22, pp.132-143, 2007 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Öznel iyi oluş ölçeği nin geliştirilmesi Geçerlik güvenirlik çalışması

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.3, pp.103-110, 2005 (Other Refereed National Journals)

Ana baba tutumları farklı lise öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.2, pp.39-48, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Olumsuz Yaşam Olayları Kontrol Listesinin Geliştirilmesi

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 25 - 27 October 2018

Ebeveynlik Tarzının Kişilik Özellikleri, Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumuna Etkisi

I. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, İzmit, Turkey, 29 September - 01 October 2017, vol.1

Polislerin kişilerarası problem çözme becerileri sürekli öfke ve öfke ifade tarzları

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 6 - 09 October 2015

Ergenler için Sosyal Kaygı Ölçeği nin lise öğrencilerine uyarlanması

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 6 - 09 October 2015

Job satisfaction of Turkish academics according to a set of occupational and personal variables

4th World Conference on Educational Sciences, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.4918-4922 identifier

Books & Book Chapters

Pozitif Psikolojinin Türkiye’deki Durumu

in: Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik III, Fidan Korkut Owen, Ragıp Özyürek, Dean Owen, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.275-310, 2015