Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

FACTORS PREDICTING TEACHERS' COLLECTIVE EFFICACY BELIEFS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.36, pp.119-128, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Effects of computer courses on achievement, attitudes and self-efficacy beliefs regarding computers

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.33, pp.203-209, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Adaptation of the academic self-efficacy scale to Turkish

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.33, pp.253-259, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Antimicrobial activities of some Bacillus spp. strains isolated from the soil

MICROBIOLOGICAL RESEARCH, vol.161, no.2, pp.127-131, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Determination of poly-beta-hydroxybutyrate (PHB) production by some Bacillus spp.

WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, vol.21, no.4, pp.565-566, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Development of the rubric self-efficacy scale

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, vol.5, no.1, pp.187-200, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

ÖĞRETMENLERİN KOLEKTİF YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ ALTINDAĞ İLÇESİ ÖRNEĞİ

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, vol.3, pp.151-158, 2017 (Other Refereed National Journals)

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Bir KonudakiEleştirel Düşünmelerinin Empati Açısından İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.915-931, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Dersine Yaklaşımları: Güdülenme ve Bilişsel Strateji Perspektifi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.166-190, 2017 (Other Refereed National Journals)

Examination of the teacher self-efficacy of pre-service biology and science teachers in terms of different variables

Journal of Turkish Science Education, vol.13, no.1, pp.45-54, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

The Level of Knowledge of Prospective Biology Teachers on Gene Technology and Their Source of Information

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, vol.4, no.4, pp.59-76, 2014 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Variables predicting prospective biology teachers’ acceptance perceptions regarding gene technology

European Journal of Science and Mathematics Education, vol.2, no.2, pp.147-154, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biology Teaching Self Efficacy Beliefs of the TeacherCandidates

Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences,, vol.39, no.1, pp.57-73, 2006 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, 2006 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Öz yeterlik İnancı

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Yabancı dilde hazırlanan bir öğretmen öz yeterlik ölçeğinin türkçeye uygulanması

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.27, pp.260-267, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİVEMATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Turkey, 28 - 30 September 2016

An Investigation of the Relation between Pre Service Teachers Views about Science and their Achivement

Proceedings of the XIII. IOSTE Symposium on The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development. Buca Faculty of Education, Dokuz Eylül University, September 21-26, Kuşadası Turkey., KUŞADASI, Turkey, 21 - 26 September 2008, pp.590-597