Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Object-based modelling and accuracy assessment of Gordion tumuli using very high-resolution stereo satellite images

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, vol.42, no.19, pp.7239-7269, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nükleer ve Radyolojik Tehlikelerin Afet Yönetimi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, 26 - 29 April 2018, vol.1, pp.288-289

Hava Lidar Verilerinden Üretilen Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluk Değerlendirmesi

IVSS 2018 Internatıonal Vocatıonal Scıence Symposıum, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, vol.1, no.1, pp.291

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Üç Boyutlu Analizler

2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, 26 - 29 April 2018, vol.1, pp.290

SAYISAL ARAZİ MODELLERİNİN KARAYOLU PROJELERİNDEKİ HACİM HESAPLARINA ETKİSİ

7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Çorum, Turkey, 15 - 17 October 2014, vol.1, no.1, pp.656-657

Books & Book Chapters

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Farklı Mühendislik Alanlarında Kullanımı

in: CURRENT ACADEMIC STUDIESIN ENGINEERING SCIENCES-2018, Prof. Dr. Serdar SALMAN- Doç. Dr. Duygu KAVAKDr. Ali KILIÇER, Editor, Ivpe Cetinje, Montenegro, pp.1559-1579, 2018

NÜKLEER SANTRALLERİN YER SEÇİMİNDE DEPREM ETKİSİNİN ÖNEMİ

in: Academic Works in The Fields of Science, Culture and Art - 2018 Autumn, Prof.Dr. Ali Musa Bozdoğan, Prof.Dr. Latif Gürkan Kaya, Prof.Dr. Hasan Arapgirlioğlu, Assoc.Prof.Dr. Atilla Atik, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.25-33, 2018