SAYISAL ARAZİ MODELLERİNİN KARAYOLU PROJELERİNDEKİ HACİM HESAPLARINA ETKİSİ


Doğruluk M., Ceylan A.

7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Çorum, Turkey, 15 - 17 October 2014, vol.1, no.1, pp.656-657

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Çorum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.656-657
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Amount of volume effects directly coast of construction of highway project. Therefore we need to know amount of volume. Volume computation for this purpose can be made easily with DTM. It can be obtained for each alternative route and results can be analyzed effectively with respect to traditional methods by using DTM. Excavated and filled areas are represented as surfaces which consist of surface points. The number of reference points effects representation of the terrain surface. For this purpose, point densifications can be made with different interpolation methods which have different calculation algorithm. The points generated by different computational algorithms will have different ability to represent the terrain surface. In this study, a digital terrain model was generated to represent a part of terrain corridor. The highway project was also designed by DTM. Terrain surfaces were created by using different interpolation methods with the combination project surface. Furthermore, volume computation was maintained between terrain surfaces and project surface. According to the results, statistically, the most appropriate surface was created by using Kriging method (±0,148m). Additionally, volume computation was performed with an relative accuracy less than %1. All of results indicates that the selected interpolation methods affected the ability of representation of the terrain surface.

Karayolu projelerinde yapılacak toprak leri, yapım maliyetlerini doğrudan etkiler. Bu nedenle yapılacak toprak i miktarının bilinmesi gerekir. Bu amaçla yapılan hacim hesapları Sayısal Arazi Modeli (SAM) ile kolaykla yapılabilmekte, hesaplamalar ola güzergah seçenekleri için ayrı ayrı yapılarak sonuçlar klasik yöntemlere göre daha etkin bir biçimde analiz edilebilmektedir. SAM ile yapılan hacim hesaplarında, kazılan ve doldurulan bölgeler birer yüzey olarak temsil edilir. Özellikle araziyi temsil eden yüzeyin nokta sayısının fazla olma arazi yüzeyinin daha duyar temsil edilmesini ve hacim hesabının gerçeğe yakın sonuç vermesini sağlar. Bu amaçla yapılan nokta klaştırmaları, fark hesaplama algoritmalarına sahip enterpolasyon fonksiyonları ile yapılabilir. Ancak fark hesaplama algoritmaları ile üretilen yüzey noktalarının araziyi temsil yeteneği de fark olacakr. Bu çaşmada belirlenen bir karayolu koridoru için SAM oluşturulm ve bu sayede karayolu projelendirmesi yapılmışr. Ayrıca fark enterpolasyon yöntemi kullanılarak oluşturulan arazi yüzeyleri ile proje kotlarını ifade eden yüzey arandaki hacim hesaSAM ile yapılmışr. Elde edilen sonuçlara göre Kriging yöntemi ile oluşturulan yüzey, istatistiksel olarak arazi ile en uyumlu sonuçları vermtir (±0,148m). Ayrıca arazi ile iyi uyum gösteren yüzeyler ile projelendirme yüzeyi aranda yapılan hacim hesap sonuçlarına göre %1’in altındaki bağıl doğrulukla hacim hesayapılabildiği görülmüştür. Tüm bu sonuçlar fark enterpolasyon algoritmalarının yüzeylerin araziyi temsil etme yeteneğini etkilediği göstermektedir. Bununla beraber araziyi iyi temsil eden yüzeyler ile yapılan hacim hesaplarının daha doğru sonuçlar verdiğini görülmektedir.