Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effects of Problem-Based Learning on Attitude: A Meta-analysis Study

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.12, no.8, pp.2115-2137, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Prospective English Teachers' Teaching Practices in Primary Education

ANTHROPOLOGIST, vol.22, no.2, pp.362-372, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of Problem-Based Learning on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, no.181, pp.139-174, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

OPINIONS OF SCHOOL COUNSELORS AND CLASS GUIDANCE TEACHERS ABOUT ELEMENTARY CLASS GUIDANCE CURRICULUM

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.244-255, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

LIFELONG LEARNING TENDENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.42, pp.108-120, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

LANGUAGE LEARNING STRATEGIES OF UNDERGRADUATE STUDENTS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.43, pp.141-153, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

PERCEPTIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES ABOUT LIFELONG LEARNING

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.100-111, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

An Evaluation of Elementary and Secondary Schools' Class Guidance Curriculum

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.35, no.156, pp.45-60, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

THE EFFECTS OF PROBLEM BASED LEARNING ON ACHIEVEMENT, ATTITUDE, METACOGNITIVE AWARENESS AND MOTIVATION

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.38, pp.55-66, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

SELF-EFFICACY BELIEFS OF ELEMENTARY TEACHERS AND SCHOOL PRINCIPALS FOR CHARACTER EDUCATION

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.37, pp.36-49, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Elementary school teachers self efficacy beliefs

Trames-Journal Of The Humanities And Social Sciences, vol.4, no.2, pp.164-171, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Aday Öğretmenlerde Meraklılık ve Bilgi Okuryazarlığı Üzerine İlişkisel Bir Çalışma

EGE EĞİTİM DERGİSİ, vol.19, no.2, pp.353-368, 2018 (Other Refereed National Journals)

Self Directed Learning Skills Scale: Validity and Reliability Study

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.9, no.2, pp.85-100, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Prospective Teachers’ Lifelong Learning Tendencies and Information Literacy Self-Efficacy

EDUCATIONAL RESEARCH AND REVIEWS, vol.12, pp.329-337, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

INONU UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATION, vol.18, pp.116-133, 2017 (Other Refereed National Journals)

Examining Graduate Dissertations in the Field of Critical Thinking: A Case from Turkey

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.67, pp.141-159, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

An Investigation of Science Teachers' Lifelong Learning Competencies (The Case of Karaman)

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, vol.6, no.1, pp.19-40, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

PRIMARY SCHOOL TEACHERS PERCEPTIONS ABOUT CHARACTER EDUCATION

EDUCATIONAL RESEARCH AND REVIEWS, vol.11, pp.1622-1633, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YÖNETİMLİ ÖĞRENME BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ, vol.6, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ

PEGEM EĞİTİM VE ÖĞRETİM DERGİSİ, vol.6, pp.19-40, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Chunked Texts in Reading Class: The Case of Turkish Learners of English

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.32, pp.65-76, 2012 (Journal Indexed in ESCI) identifier

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND TEACHING, vol.1, pp.178-189, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lifelong Learning and its Reflections on Elementary Education Curricula

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ, vol.1, pp.87-105, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Başarı ve Başarısızlığa Yüklenen Nedenlere İlişkin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrenci Görüşleri

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.12, pp.148-164, 2010 (Other Refereed National Journals)

LIFELONG LEARNING TENDENCEY SCALE THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

PROCEDIA SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, vol.5, pp.2343-2350, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bütünleştirilmiş Program Uygulamasının İlköğretim 4 Sınıf Öğrencilerinin İşbirliği Becerilerine Etkisi

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.12, pp.111-128, 2010 (Other Refereed National Journals)

Case Study on Interdisciplinary Teaching ApproachSupported by Project Based Learning

The International Journal of Research in Teacher Education, vol.2, pp.28-53, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Sorun Çözme Becerilerinin Geliştirilmesine İlişkin Bir Çalışma

TOPLUM VE SOSYAL HİZMET DERGİSİ/HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE İKTİSADİ İBLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERGİSİ/, vol.21, pp.25-44, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Validity and Reliability Study of Turkish Version of Strategy Inventory for Language Learners

World Applied Sciences Journal, vol.7, pp.708-714, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinin Meraklılık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.9, no.18, 2009 (Other Refereed National Journals)

A Study on Examining Elementary Education Curricula in Turkey from the Aspect of Peace Education

World Applied Sciences Journal, vol.7, no.4, pp.506-514, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Primary School Curriculum for Educable Mentally Retarded Children A Turkish Case

US-CHINA EDUCATION REVIEW, vol.7, no.3, pp.79-91, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Elementary School Teachers Self Efficacy Beliefs A Turkish Case

Humanity & Social Sciences Journal, vol.4, no.2, pp.164-171, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Implications of Lifelong Learning on Educational Institutions

Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.4, pp.199-211, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Review of Elementary Education Curricula in Turkey Values and Values Education

World Applied Sciences Journal, vol.7, no.5, pp.670-678, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenme Ürünlerine Etkisi

TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.6, no.4, pp.629-661, 2008 (Other Refereed National Journals)

BİLGİLENDİRİCİ METİN TÜRÜNÜN VE OKUDUĞUNU KAVRAMA BECERİSİNİN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME DÜZEYİNE ETKİSİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.13, pp.245-254, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE RELATIONSHIP BETWEEN METACOGNITIVE AWARENESS AND MOTIVATION: A STUDY OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN TURKEY

8th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 4 - 06 July 2016, pp.4285-4294 identifier

THE PERCEPTIONS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ABOUT PROBLEM BASED LEARNING: A CASE OF TURKEY

8th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 4 - 06 July 2016, pp.4274-4284 identifier

An Investigation of Self Directed Learning Skills of Undergraduate Students

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI 2015), 22 - 24 October 2015 identifier

An Investigation of Teacher Candidates Metacognitive Skills

INTE (International Conference on New Horizans in Education), 25 - 27 June 2014, vol.174, pp.1521-1528

Prospective Science and Primary School Teachers Self efficacy Beliefs in Scientific Literacy

WCES 2014/ WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES, 6 - 09 February 2014, vol.191, pp.1903-1908

The Use Of Portfolio In English Language Teaching And Its Effects On Achievement And Attitude

Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Valletta, Malta, 6 - 09 February 2014, vol.191, pp.2634-2640 identifier

The Evaluation of Classroom Guidance Activities in Primary Schools

(WCLTA) 3rd. WORLD CONFERENCE ON LEARNING, TEACHING AND EDUCATIONAL LEADERSHIP, 18 - 28 October 2012

A Study on the Assesment of Undergraduate Students Learning Preference

(WCES 2010) World Conference on Educational Sciences, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.4429-4435 identifier identifier

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öz yeterlik İnançları ve Tutumları

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II., 16 - 18 May 2010

A Comparative Study on Mathematics Curricula of Turkey Belgium Felimish and Singapore

(EDULEARN10) International Conference on Education and New Technologies, 5 - 07 July 2010

The Opinions of Teachers About the 4th and 5th Grade Science and Technology Curriculum in Turkey

(EDULEARN10) International Conference on Education and New Technologies., 5 - 07 July 2010

A Study on Primary Education English Curriculum in Turkey

(INTED 2010) International Technology, Education and Development Conference, 8 - 10 March 2010

A STUDY ON ENGLISH LANGUAGE CURRICULUM FOR PRIMARY EDUCATION IN TURKEY

4th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia, Spain, 8 - 10 March 2010, pp.1764-1774 identifier

A COMPARATIVE STUDY ON MATHEMATICS CURRICULA OF TURKEY, BELGIUM (FLEMISH) AND SINGAPORE

2nd International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 5 - 07 July 2010 identifier

Lifelong learning tendency scale: the study of validity and reliability

World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG 2010), Antalya, Turkey, 22 - 25 April 2010, vol.5, pp.2343-2350 identifier identifier

Yaşam Boyu Öğrenme ve Teknoloji

(IETC 2009) 9th. INTERNATIONAL EDUCATION TECHNOLOGY CONFERENCE, 6 - 08 May 2009

Lifelong Learning and Schools in the Twenty first Century

WCES 2009 (World Conference on Educational Sciences), 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.1709-1716 identifier identifier

The effect of brain based learning on achievement, retention, attitude and learning process

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.1782-1791 identifier identifier

YAŞAM BOYU ÖĞRENMENİN ANAHTARI ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME

2. Ulusal Eğitim Psikolojisi Sempozyumu, Turkey, 22 - 23 March 2008

Books & Book Chapters

YAŞAM BOYU ÖĞRENME BAĞLAMINDA MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı, H.Ferhan, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, pp.614-632, 2018

Öğretmenlik Mesleğinin Statüsü

in: H.Ü. Türkiye’xxde Öğretmen Eğitimi ve İstihtamı Mevcut Durum ve Öneriler Raporu, , Editor, HACETTEPE EĞİTİM FAKÜLTESİ, Ankara, pp.75-87, 2017

YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE TEKNOLOJİ: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ

in: EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2017, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editor, Vadi Grafik Tasarım, pp.865-886, 2017

YAŞAM BOYU ÖĞRENMENİN ANAHTARI: ÖZ-YÖNETİMLİ ÖĞRENME

in: EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2016, İŞMAN AYTEKİN, ODABAŞI H.FERHAN, AKKOYUNLU BUKET, Editor, Salmat Basım Yayıncılık, 2016

PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN BAŞARIYA VE ÖZ-DÜZENLEYİCİ ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE YENİLİK VE NİTELİK ARAYIŞI, DEMİREL ÖZCAN, DİNÇER SERKAN, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, 2016