Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE RELATIONSHIP BETWEEN METACOGNITIVE AWARENESS AND MOTIVATION: A STUDY OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN TURKEY

8th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 4 - 06 July 2016, pp.4285-4294 Sustainable Development identifier

THE PERCEPTIONS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ABOUT PROBLEM BASED LEARNING: A CASE OF TURKEY

8th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 4 - 06 July 2016, pp.4274-4284 Sustainable Development identifier

An Investigation of Self Directed Learning Skills of Undergraduate Students

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI 2015), 22 - 24 October 2015 identifier

An Investigation of Teacher Candidates Metacognitive Skills

INTE (International Conference on New Horizans in Education), 25 - 27 June 2014, vol.174, pp.1521-1528

Prospective Science and Primary School Teachers Self efficacy Beliefs in Scientific Literacy

WCES 2014/ WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES, 6 - 09 February 2014, vol.191, pp.1903-1908 Sustainable Development

The Use Of Portfolio In English Language Teaching And Its Effects On Achievement And Attitude

Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Valletta, Malta, 6 - 09 February 2014, vol.191, pp.2634-2640 Sustainable Development identifier

The Evaluation of Classroom Guidance Activities in Primary Schools

(WCLTA) 3rd. WORLD CONFERENCE ON LEARNING, TEACHING AND EDUCATIONAL LEADERSHIP, 18 - 28 October 2012

A Study on the Assesment of Undergraduate Students Learning Preference

(WCES 2010) World Conference on Educational Sciences, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.4429-4435 identifier identifier

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öz yeterlik İnançları ve Tutumları

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II., 16 - 18 May 2010

A Comparative Study on Mathematics Curricula of Turkey Belgium Felimish and Singapore

(EDULEARN10) International Conference on Education and New Technologies, 5 - 07 July 2010

The Opinions of Teachers About the 4th and 5th Grade Science and Technology Curriculum in Turkey

(EDULEARN10) International Conference on Education and New Technologies., 5 - 07 July 2010

A Study on Primary Education English Curriculum in Turkey

(INTED 2010) International Technology, Education and Development Conference, 8 - 10 March 2010

A STUDY ON ENGLISH LANGUAGE CURRICULUM FOR PRIMARY EDUCATION IN TURKEY

4th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia, Spain, 8 - 10 March 2010, pp.1764-1774 identifier

A COMPARATIVE STUDY ON MATHEMATICS CURRICULA OF TURKEY, BELGIUM (FLEMISH) AND SINGAPORE

2nd International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 5 - 07 July 2010 identifier

Lifelong learning tendency scale: the study of validity and reliability

World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG 2010), Antalya, Turkey, 22 - 25 April 2010, vol.5, pp.2343-2350 identifier identifier

Yaşam Boyu Öğrenme ve Teknoloji

(IETC 2009) 9th. INTERNATIONAL EDUCATION TECHNOLOGY CONFERENCE, 6 - 08 May 2009

A Study On Educable Mentally Retarded Chıldren In Turkey

12th. Internatıonal Conference- Further Educatıon In The Balkan Countrıes, 25 - 27 June 2009

Lifelong Learning and Schools in the Twenty first Century

WCES 2009 (World Conference on Educational Sciences), 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.1709-1716 identifier identifier

The effect of brain based learning on achievement, retention, attitude and learning process

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.1782-1791 identifier identifier

Adult Education in Turkey Past Present and Future

11th. International Conference- Further Education in the Balkan Countries, 23 - 25 October 2008

YAŞAM BOYU ÖĞRENMENİN ANAHTARI ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME

2. Ulusal Eğitim Psikolojisi Sempozyumu, Turkey, 22 - 23 March 2008

Books & Book Chapters

YAŞAM BOYU ÖĞRENME BAĞLAMINDA MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı, H.Ferhan, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, pp.614-632, 2018

Öğretmenlik Mesleğinin Statüsü

in: H.Ü. Türkiye’xxde Öğretmen Eğitimi ve İstihtamı Mevcut Durum ve Öneriler Raporu, , Editor, HACETTEPE EĞİTİM FAKÜLTESİ, Ankara, pp.75-87, 2017

YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE TEKNOLOJİ: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ

in: EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2017, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editor, Vadi Grafik Tasarım, pp.865-886, 2017

YAŞAM BOYU ÖĞRENMENİN ANAHTARI: ÖZ-YÖNETİMLİ ÖĞRENME

in: EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2016, İŞMAN AYTEKİN, ODABAŞI H.FERHAN, AKKOYUNLU BUKET, Editor, Salmat Basım Yayıncılık, 2016

PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN BAŞARIYA VE ÖZ-DÜZENLEYİCİ ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE YENİLİK VE NİTELİK ARAYIŞI, DEMİREL ÖZCAN, DİNÇER SERKAN, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, 2016