Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

An evaluation of chemotherapy drug preparation process in hospitals in Turkey - A pilot study

JOURNAL OF ONCOLOGY PHARMACY PRACTICE, vol.24, no.8, pp.563-573, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Pharmacist counseling for patients with neuropathic pain in an outpatient clinic

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY, vol.40, no.1, pp.261, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier

Implementation of clinical pharmacy practices in nephrology unit

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY, vol.40, no.1, pp.281, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier

Drug related problems in patients on oncology wards

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY, vol.40, no.1, pp.247, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier

Clinical Pharmacy Practices in Oncology Patients Treated with Tyrosine Kinase Inhibitors

UHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI, vol.28, no.1, pp.53-60, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Clinical pharmacy practices at Hacettepe University Hospitals

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY, vol.39, no.1, pp.306-307, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier

Clinical pharmacy practices at Hacettepe University Hospitals

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY, vol.39, no.1, pp.306-307, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier

Potential drug interactions and side effects in an outpatient oncology clinic: a retrospective descriptive study

EUROPEAN JOURNAL OF HOSPITAL PHARMACY-SCIENCE AND PRACTICE, vol.21, no.4, pp.216-221, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Anaphylactic reaction to drugs commonly used for gastrointestinal system diseases: 3 case reports and review of the literature.

Journal of investigational allergology & clinical immunology, vol.16, pp.203-9, 2006 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Evaluation of Polypharmacy and Drug Interactions in the Treatment of Patients with Sepsis

TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI, vol.19, no.3, pp.105-110, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Drug-drug Interactions of Antithrombotic Medications During Treatment of COVID-19

TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, vol.18, no.1, pp.1-2, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

COVID-19 HAKKINDA ECZACILARIN VE ECZACILIK ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ VE TUTUMLARI

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.8, no.3, pp.763-778, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Therapeutic Plasma Exchange on COVID-19 Therapy

TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, vol.17, no.5, pp.463-464, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

The Impact of The Clinical Pharmacist‐Led Interventions in Turkey

TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, vol.0, no.0, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Knowledge and Attitudes Among Hospital Pharmacists About COVID-19

TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, vol.17, no.3, pp.242-248, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Cerrahi Alan İnfeksiyonlarının Profilaksisinde Lokal Vankomisin Uygulaması

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol.25, no.1, pp.19-27, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Local Vancomycin Usage for Prophylaxis of Surgical Site Infections

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol.25, no.1, pp.19-27, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Knowledge and Attitudes of Hospital Pharmacist About COVID-19

TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cross-Reactivity to Meropenem and Ertapenem Without Imipenem

Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi, vol.11, no.1, pp.28-30, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Stability problems of pediatric parenteral nutrition solutions

Clinical Science of Nutrition, vol.1, no.3, pp.141-143, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Drug-induced nutritional disorders

Clinical Science of Nutrition, vol.1, no.3, pp.113-122, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yoğun Bakım Hastalarında Antibiyotiklerin Diğer İlaçlarla Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.28, no.6, pp.404-409, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Enteral ve Parenteral Nütrisyonda
İlaç Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar

Türkiye Klinikleri Yoğun Bakım Özel Dergisi, vol.3, no.2, pp.115-122, 2017 (Other Refereed National Journals)

Keyif Verici Maddeler ve Antiretroviraller Keyfi dünyaya mı bedel yoksa keyfe mi keder

Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials, vol.5, no.11, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TURKISH INAPPROPRIATE MEDICATION USE IN THE ELDERLY (TIME) CRITERIA

2.INTERNATIONAL AND 12. ACADEMIC GERIATRICS CONGRESS, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2019

Örneklerle Klinik Eczacılık Uygulamaları

7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi, 8 May - 13 August 2018, vol.7, pp.3

EVALUATION OF RATIONAL ANTIBIOTIC USE IN A CHILDREN’S HOSPITAL

12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), 26 - 29 June 2018

Clinical pharmacy services in internal medicine unit

12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), 26 - 29 June 2018

EVALUATION OF DRUG-DRUG INTERACTIONS OF ANTIHYPERTENSIVE DRUGS

12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), 26 - 29 June 2018

Influenza vaccine: why we are not vaccinated?

12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), Ankara, Turkey, 26 - 20 June 2018, pp.90-91

The effect of pregabalin on electrıoconvulsive therapy

12th International Symposium On Pharmaceutical Sciences, Ankara, Turkey, 26 - 29 June 2018

Evaluation Of Antibiotic Use In A Children’s Hospital

12th International symposium on pharmaceutical science, Ankara, Turkey, 26 - 29 June 2018

Yoğun bakımda ila-ilaç etkileşimleri: nokta prevalans çalışması

5.Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 March 2018, pp.25

Evaluation of potential drug drug interactions on antiretroviral treatment

46th ESCP symposium on clinical pharmacy “Science meetspractice: towards evidence-based clinical pharmacy services”, Heidelberg, Germany, 9 - 11 October 2017, vol.40, pp.203-317 identifier identifier

Evaluation of Antibiotic Related Medication Errors in A Tertiary Children Hospital

35th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID), Madrid, Spain, 23 - 27 May 2017

Geriatrik Hastalarda Beslenme Durumunu Etkileyen Faktörler

10. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon (KEPAN) Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, pp.20

Pregabalinin Elektrokonvulsif Tedavi Üzerine Etkisi

4. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi, Muğla, Turkey, 8 - 12 March 2017, pp.16

HIV/AIDS ile yaşayan hastalarda polifarmasi

4. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi, Muğla, Turkey, 8 - 12 March 2017, pp.29

İlaç Etkileşimlerinin Saptanması ve Yorumlanması Çalıştayı

3. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 February 2017, pp.30

HIV/AIDS ile Yaşayan Hastalarda Polifarmasi ve İlaç Kaynaklı Problemler

3.Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 February 2017, pp.49-50

Dislipidemi Tedavisinde Hekimlerin Kafası Karışık Mı

!8. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 12 - 16 October 2016

A Major Concern Among HIV AIDS Patients Polypharmacy

INTERNATIONAL WORKSHOP ON HEALTHY LIVING WITH HIV, 2 - 03 September 2016

Onkoloji Hastanesinde Kemoterapötik İlaçların İmhası

3.Ulusal Hastane ve Kurum Eczacılığı Kongresi, Turkey, 23 - 27 March 2016

Onkoloji Hastanesi Olay Bildirimleri

3. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacılığı Kongresi, Turkey, 23 - 27 March 2016

Books & Book Chapters

Parenteral Beslenmede Ürün-İlaç Etkileşimleri

in: Çocuklarda Enteral ve Parenteral Beslenme, Kuloğlu Zarife, Pars Hatice, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.497-512, 2020

Enteral Beslenmede Ürün-İlaç Etkileşimleri

in: Çocuklarda Enteral ve Parenteral Beslenme, Kuloğlu Zarife, Pars Hatice, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.287-296, 2020

ANTİRETROVİRAL TEDAVİ

in: HIV/AIDS TANI İZLEM VE TEDAVİ EL KİTABI, DENİZ GÖKENGİN, BEHİCE KURTARAN, VOLKAN KORTEN,FEHMİ TABAK,SERHATÜNAL, Editor, SAĞLIK BAKANLIĞI, 2019

Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı

in: GERİATRİK BİLİMLER, Yeşim Gökçe Kutsal, Banu Cangöz, Terken Baydar, Editor, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.405-424, 2018