Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Enfeksiyonlara Karşı Savunma Mekanizmaları

Andreoli and Carpenter’s Cecil Essentials of Medicine Türkçe, Ünal Sethat, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, ss.822-829, 2016