HOMOZİGOT VE HETEROZİGOT TACI MUTASYONU SAPTANAN PİY'Lİ HASTALARIN KLİNİK VE İMMÜNOLOJİK BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


ÖZBEK B. , YAZ İ. , TAN Ç. , OSKAY HALAÇLI S. , SOYAK AYTEKİN E. , BİLDİK H. N. , ...Daha Fazla

6. KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 31 Ekim - 01 Kasım 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye