Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

beta-Catenin immunocytochemical reactivity in cervicovaginal smears during regular menstrual cycles

ASIAN BIOMEDICINE, cilt.14, sa.5, ss.187-194, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Relation of the Wnt/beta-catenin signaling pathway with gynecological cancers

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.34, sa.3, ss.227-234, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Wnt sinyal yolunun biyolojisi ve bu yolda görev alan biyomoleküller

Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.29, ss.1292-1297, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Small Size Uterine Fibroids on Pregnancy Outcomes in High-risk Pregnancies

REVISTA BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, cilt.42, sa.9, ss.535-539, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Detection of the WNT/Beta-Catenin Signaling Activity by Using Immunocytochemical Technique in Cervical Smears

GORM Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, sa.19, ss.91-95, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Wnt beta katenin sinyal yolunda görev alan hedef hücre zarı biyomolekülleri

Marmara Medical Journal, cilt.25, ss.53-57, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biomolecules of Target Cell Membrane Involved in the Wnt/Beta-Catenin Signaling Pathway

MARMARA MEDICAL JOURNAL, cilt.25, sa.2, ss.53-57, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Wnt beta katenin sinyal yolunun sitoplazmik biyomolekülleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.189-199, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Intrauterine contraceptive device and cytological examination of cervicovaginal smears

econd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (2nd IRSYSC-2016), 4 - 08 Mayıs 2016

Vaginal cuff cytology in hysterectomized women

Second International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (2nd IRSYSC-2016), 4 - 08 Mayıs 2016

Skuamöz Metaplazi ve Enfeksiyon İlişkisi

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010, cilt.26, ss.94