Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Live-Video Demonstration on Dental Students' Orthodontic Bending Performance

JOURNAL OF DENTAL EDUCATION, cilt.84, sa.3, ss.377-384, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of Live-Video and Video Demonstration Methods in Clinical Orthodontics Education

JOURNAL OF DENTAL EDUCATION, cilt.84, sa.1, ss.44-50, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reliability of cone-beam computed tomography for temporomandibular joint analysis

KOREAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, cilt.49, sa.2, ss.81-88, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tooth color change due to different etching and debonding procedures

ANGLE ORTHODONTIST, cilt.88, sa.6, ss.779-784, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of changes in the maxillary alveolar bone after incisor intrusion

KOREAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, cilt.48, sa.6, ss.367-376, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessment of upper airway size after orthopedic treatment for maxillary protrusion or mandibular retrusion

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, cilt.152, sa.3, ss.364-370, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of Three Different Orthodontic Treatment Methods on the Stability of Mandibular Incisor Alignment

JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY, cilt.41, sa.6, ss.486-493, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison and evaluation of alveolar bone around lower central incisors in Class III and Class I patients

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.21, sa.3, ss.239-248, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of fluoride agents used in orthodontic treatment on demineralization

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.19, sa.1, ss.111-120, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortodontik tedavide karşılaşılan allerjik reaksiyonlar

Acta Odontologica Turcica, cilt.33, sa.1, ss.47-54, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nonextraction treatment of an adult with Class II division 2 malocclusion

Clinical Dentistry and Research, cilt.37, sa.3, ss.49-56, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı malokluzyonlarda temporomandibular eklem pozisyonlarının değerlendirilmesi

Acta Odontologica Turcica, cilt.30, sa.3, ss.157-161, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tek taraflı maksiller lateral eksikliği olan bireylerde kron genişliklerinin simetrisi

25. TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.146

Comparison of the dental students’ perception regarding dental aesthetics and orthodontic treatment need

Hacettepe University Faculty of Dentistry 1st International Student Congress, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2019, ss.7

Tek taraflı dudak-damak yarıklı bireylerde transvers iskeletsel ölçümlerin değerlendirilmesi

V. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Kongresi / 5th International Congress of Cleft Lip and Palate Society, Baku, Azerbaycan, 27 - 28 Ekim 2018, ss.39-41

Evaulation of nutrient intake changesin adolescents withorthodontic treatment

The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) 2018, Madrid, İspanya, 1 - 04 Eylül 2018, cilt.37, ss.233

Evaluation of food intake changes in orthodontic treated individuals

The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) 2018, Madrid, İspanya, 1 - 04 Eylül 2018, cilt.37, ss.108

İskeletsel Sınıf II bölüm 1 malokluzyona sahip hastanın fonksiyonel apareylerle tedavisi: Vaka raporu

15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2017, ss.211

Evaluation of maxillary alveolar bone changes after incisor intrusion

105th FDI World Dental Congress, Madrid, İspanya, 29 Ağustos - 01 Eylül 2017, cilt.67, ss.19

Reliability of cone-beam computed tomography for temporomandibular joint analysis

95th General Session and Exhibition of the International Association for Dental Research, San-Francisco, Kostarika, 22 - 25 Mart 2017

Dudak damak yarıklı hastalarda obstruktif uyku apnesi sendromu riskinin değerlendirilmesi

Dudak Damak Yarıkları Derneği 3. Uluslararası Kongresi, Konya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, ss.34-35

Bleaching and etching methods effects on orthodontic brackets’ bond strength

94th General Session and Exhibition of the International Association for Dental Research, Seoul, Güney Kore, 22 - 25 Haziran 2016

Sınıf III malokluzyon ve şiddetli asimetriye sahip hastanın ortognatik cerrahi ile tedavisi: Olgu sunumu

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2015, ss.125

Sınıf II division 2 hastanın erken dönem ortodontik tedavisi: Olgu sunumu

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2015, ss.131

Assessment of upper airway size of maxillary protrusion and mandibular retrusion patients after orthopaedic treatment

87th Congress of the European Orthodontic Society, İstanbul, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2011, cilt.33, ss.34

Kitap & Kitap Bölümleri

Kanıta Dayalı Ortodonti

Ortodonti Akıl Notları, Prof. Dr. Selim Arıcı, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, ss.277-284, 2020

Kanıta Dayalı Ortodonti

Ortodonti Akıl Notları, Prof. Dr. Selim Arıcı, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, ss.277-284, 2020