Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The validity of Running Anaerobic Sprint Test to assess anaerobic power in young soccer players

ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE, vol.26, no.3, pp.201-209, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

MET Sistemi ve Dinlenik Metabolik Hızın Kestirilmesinde Sensewear Pro3 Armband’ın Geçerliği

Spor Bilimleri Dergisi/Hacettepe Journal of Sport Sciences, vol.28, pp.128-143, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FARKLI TEKRARLI SPRINT TESTLERİNİN PERFORMANS VE FİZYOLOJİK YANITLARININ İNCELENMESİ

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018

Futbolcu ve futsalcılarda dar alan oyunlarına verilen fizyolojik ve kinematik yanıtların incelenmesi

16.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.81-84

Tekrarlı Sprint Performansı ve Kas Fibril Tipi Yüzdesi Arasındaki İlişkiler

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017