FUTSAL OYUNCULARINDA TEKRARLI SPRİNT YETENEĞİ, İZOKİNETİK BACAK KUVVETİ VE ANAEROBİK PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ


Köse M. G., Özkan A., Aytar A., Alvurdu S., Kin İşler A.

Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , vol.17, no.4, pp.190-200, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of the present study was to investigate the relationship between repeated sprint ability, isokinetic knee strength and anaerobic performance in futsal players. 13 male futsal players (age: 24.38± 2.46 years) participated in this study voluntarily. Repeated sprint ability (RSA) with and without change-of direction (COD) were determined by 6x25m and 6x(2x12.5m) repeated sprint test respectively At the end of repeated sprint tests, best sprint time, total sprint time, mean sprint time and percentage of performance decrement were calculated. Peak isokinetic knee extension and flexion torques at 60º.s-1, 120º.s-1and 180º.s-1 were determined by isokinetic dynamometer. Counter movement jump test (CMJ) and squat jump (SJ) were used for anaerobic power. The results of Pearson Correlation analysis, CMJ was significantly correlated with 120º right knee extension torque (r=0.598; p<0.05), 120º right knee flexion torque (r=0.563; p<0.05), 180º left knee extension torque (r=.647; p<0.05), and 180º right knee extension torque (r=.568; p<0.05). On the other hand, best time, total time, mean time and percentage of performance decrement of RSA with and without COD were not significantly correlated with any of the measured performance variables (p>0.05). In conclusion, the findings of the present study indicated that leg strength plays important role in anaerobic performance in male futsal players.

Bu çalışmanın amacı, futsal oyuncularının tekrarlı sprint yeteneği (TSY), izokinetik bacak kuvveti (İBK) ve anaerobik performansları (AP) arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Çalışmaya 13 elit erkek futsal oyuncusu (yaş: 24,38±2,46 yıl) gönüllü olarak katılmıştır. Futsal oyuncularının doğrusal tekrarlı sprint yeteneği (D-TSY) ve yön değiştirmeli tekrarlı sprint yeteneği (YD-TSY) sırasıyla 6x25m ve 6x(2x12,5m) tekrarlı sprint testleri ile ölçülmüştür. Oyuncuların 0-12,5m, 12,5-25m ve 0-25m mesafeleri için en iyi sprint zamanı, toplam sprint zamanı ve ortalama sprint zamanları ile performans düşüş yüzdeleri tespit edilmiştir. Futsal oyuncularının İBK, (60º.sn-1, 120º.sn-1 ve 180º.sn-1’lik hızlarda izokinetik dinamometre ile), AP ise aktif ve squat sıçrama testleri kullanılarak ölçülmüştür. Yapılan Pearson Korelasyon analizi, anaerobik güç ile 120º sağ diz ekstansiyon kuvveti (r=0.598; p<0.05), 120º sağ diz fleksiyon kuvveti (r=0.563; p<0.05), 180º sol diz ekstansiyon kuvveti (r=.647; p<0,05), 180º sağ diz ekstansiyon kuvveti (r=.568; p<0,05) arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Tekrarlı sprint testleri sırasında elde edilen en iyi sprint zamanı, toplam sprint zamanı ve ortalama sprint zamanı ile performans düşüş değerlerine bakıldığında ise, tüm mesafelerde D-TSY ve YD-TSY arasında bir ilişki olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Sonuç olarak, futsal oyuncularının bacak kuvveti değerlerinin anaerobik performanslarında belirleyici bir rol aldığı ancak TSY için etkili olmadığı söylenebilir.