Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

VLBI Intensive Oturumlarının Analizi ile Evrensel Zamanın (UT1) İzlenmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.1004-1018, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Extreme drought conditions in Turkey observed by satellite gravity measurements

Gravity, Geoid and Height Systems 2nd Joint Commission 2 and IGFS Meeting, 2018, Kopenhag, Danimarka, 17 Eylül 2018, ss.1

Grace uydusu L2 seviyesi verilerinin global ölçekte analizi (global analysis of Grace L2 level data)

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi,2018, İzmir, Türkiye, 30 Mayıs 2018, ss.183-186

Evaluation of MDT and geostrophic currents errors estimated from GOCE geoid and satellite altimetry

1st joint commission 2 and IGFS Meeting International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems, Selanik, Yunanistan, 19 Eylül 2016