Arş.Gör.Dr.

GÖKHAN TOPÇU


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Eğitim Bilgileri

2007 - 2016

2007 - 2016

Bütünleşik Doktora

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Anabilimdalı, Türkiye

1997 - 2002

1997 - 2002

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyal Hizmetler

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmetler Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Türkiyenin Toplumsal Yapısı

Lisans

Lisans

Sosyal Hizmet Yönetimi

Lisans

Lisans

Sokak Sosyal Hizmeti

Lisans

Lisans

Endüstriyel Sosyal Hizmet

Lisans

Lisans

Sosyal Politika ve Planlama

Lisans

Lisans

SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI I

Lisans

Lisans

UYGULAMALI ARAŞTIRMA I

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLAR ÖLÇEĞİNİNTÜRKÇE’YE UYARLAMASININ GEÇERLİK VEGÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ÖZKAN Y. , UYSAL M. , TOPÇU G. , DANIŞMAZ SEVİN M. , ERTAN KOÇAK Y.

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.22, sa.3, ss.821-844, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Varsayılan aile kıskacında babalık: Türkiye'de farklı babalık algıları ve sosyal politika ilişkisi

TOPÇU G.

TOPLUM VE BİLİM, sa.145, ss.54-101, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Health Risk Behaviour in University Students: Prevalence and Reciprocal Nature of Risk Behaviours

ERGÜL TOPÇU A., TOPÇU G.

Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.16, ss.11-18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Proposition for a Model to Analyzing Social Policy and Social Services Through the Experiences of Fathers in Ankara

TOPÇU G.

International Social Work Congress 2017: Social Problems and the Future of Social Work, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2017

2015

2015

Türkiye deki Sosyal Politikaların Aile Merkezliliğine Babalık Tecrübesinden Bakmak Ankara Örneği

TOPÇU G.

14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2015

2015

2015

Bologna Süreci Çıkarımları Hacettepe Üniversitesindeki Sosyal Çalışma Eğitimi Açısından Değerlendirmeler

TOPÇU G.

Hacettepe Üniversitesi I. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2015, ss.202-206

2013

2013

Including Fathers into the Turkish Family Policy Matching the Experiences with Policies

TOPÇU G.

3rd ENSACT Jont European Conference: Social Action in Europe, İstanbul, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2013

2011

2011

Bilginin Ürünleştirilmesi Eğitimin Piyasalaştırılması Sürecinde Sosyal Hizmet Eğitimi İçin Açık Tehlike Açık Ders

TOPÇU G. , YAĞCIOĞLU S.

Sosyal HizmetSempozyumu 2011: Sosyal Hizmet Eğitiminde 50. Yıl, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2011, cilt.1, ss.164-167

2011

2011

Türkiye deki Sosyal Bilimlere İlişkin Öngörünün Sosyal Hizmete Yansıması

TOPÇU G.

7. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2011

2009

2009

Annelerini Kollarına Kazıyan Çocuklar Cezaevindeki Çocukların Direniş ve Baş Etme Araçları OlarakBedenleri

TOPÇU G.

11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Aralık 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Yaşlılarda sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri

TOPÇU G.

Yaşlılarda Psikolojik ve Sosyal Rehabilitasyon, Prof. Dr. Emine Özmete, Doç. Dr. Gülbahar Baştuğ, Editör, Hedef CS Yayıncılık, Ankara, ss.34-45, 2018

2017

2017

Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Bazı Alanlarındaki Yönetime İlişkin Tahliller ve Sosyal Politikayla İlişkisi

TOPÇU G.

Sosyal Hizmeti Yeniden Düşünmek: Sosyal Çalışma Üzerine Eleştirel Tartışmalar, Tahir Emre Gencer, İbrahim Cılga, Editör, Nika, Ankara, ss.211-224, 2017

2015

2015

Bitirirken

TOPÇU G.

Sosyal Hizmet Temel Alanlar ve Eleştirel Tartışmalar, Tarık Tuncay, Editör, Nika Yayınevi, Ankara, ss.445-453, 2015

2015

2015

Sosyal Hizmetin Değerini Doğrulamak

TOPÇU G.

Sosyal Hizmet Temel Alanlar ve Eleştirel Tartışmalar, Tarık Tuncay, Editör, Nika Yayınevi, Ankara, ss.101-109, 2015

2015

2015

İki Değişkenli İstatistik ve İstatistiksel Çıkarım

TOPÇU G. , ERKUL E.

Etkili Uygulama İçin Sosyal Hizmet Araştırması, Ercüment Erbay, Editör, Nika Yayınevi, Ankara, ss.403-449, 2015

2015

2015

Sosyal Hizmet Sürecini Anlamak

TOPÇU G.

Sosyal Hizmet Temel Alanlar ve Eleştirel Tartışmalar, Tarık Tuncay, Editör, Nika Yayınevi, Ankara, ss.200-217, 2015

2014

2014

Görüşme

KÜÇÜKKARACA N. , TOPÇU G.

Prof Dr Gönül Erkan a Armağan, Vedat ışıkhan, Editör, Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği, Ankara, ss.105-112, 2014

2014

2014

Refah Devletlerini Yapılandırmak: İki Boyutlu Bir Yaklaşım

KÜÇÜKKARACA N. , TOPÇU G.

Doç Dr Şener Koçyıldırım a Armağan, Vedat Işıkhan, Editör, Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği, Ankara, ss.99-121, 2014

2012

2012

Türkiye'de Sosyal Bilimlere Genel Bir Bakış ve Sosyal Hizmet Açısından Çıkarımlar

TOPÇU G.

Sosyal Bilimler ve Sosyal Hizmet Üzerine Düşünceler, İbrahim Cılga, Burcu Hatiboğlu, Editör, SABEV, Ankara, ss.137-170, 2012

Desteklenen Projeler

2015 - 2016

2015 - 2016

Türkiye Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Forumu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ÖZKAN Y. (Yürütücü) , ÖZTÜRK A. B. , TOPÇU G.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yayın Kurul Üyesi

Ödüller

Kasım 2018

Kasım 2018

Prof.Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü

Mülkiyeliler BirliğiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

II. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi / "Aile Alanına İlişkisel Bir Bakış Denemesi Olarak Simetri-Asimetri Çerçevesi"

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2017

2017

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Doktora Tezleri Sempozyumu / Türkiye’deki Sosyal Politikaların Aile Merkezliliğine Babalık Tecrübesinden Bakmak: Ankara Örneği

Katılımcı

-Türkiye

2017

2017

International Social Work Congress 2017: Social Problems and the Future of Social Work / A Proposition for a Model to Analyzing Social Policy and Social Services Through the Experiences of Fathers in Ankara

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2015

2015

Türk Sosyal Bilimler Derneği 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi/Türkiye’deki Sosyal Politikaların Aile Merkezliliğine Babalık Tecrübesinden Bakmak: Ankara Örneği

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2015

2015

Hacettepe Üniversitesi I. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi/Bologna Süreci Çıkarımları: Hacettepe Üniversitesindeki Sosyal Çalışma Eğitimi Açısından Değerlendirmeler

Katılımcı

-Türkiye

2011

2011

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011: Sosyal Hizmet Eğitiminde 50. Yıl/Bilginin Ürünleştirilmesi, Eğitimin Piyasalaştırılması Sürecinde Sosyal Hizmet Eğitimi İçin Açık Tehlike: Açık Ders

Katılımcı

-Türkiye

2011

2011

7. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi/Türkiye’deki Sosyal Bilimlere İlişkin Öngörünün Sosyal Hizmete YansımasıTürkiye’deki Sosyal Bilimlere İlişkin Öngörünün Sosyal Hizmete Yansıması

Katılımcı

-Türkiye

2009

2009

Türk Sosyal Bilimler Derneği 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi/Annelerini Kollarına Kazıyan Çocuklar: Cezaevindeki Çocukların Direniş ve Baş Etme Araçları Olarak Bedenleri

Katılımcı

-Türkiye