Varsayılan aile kıskacında babalık: Türkiye'de farklı babalık algıları ve sosyal politika ilişkisi


TOPÇU G.

TOPLUM VE BİLİM, sa.145, ss.54-101, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: TOPLUM VE BİLİM
  • Sayfa Sayıları: ss.54-101

Özet

Bu çalışma Türkiye’de babaların erkeklik ve babalık algılarına dair Ankara’da yaşayan babalarla yaptığım görüşmeler temelinde yapmaya çalıştığım değerlendirmeyi içermektedir. Bu değerlendirme ekonomik ve kültürel sermayeleri açısından farklı olan üç ayrı baba grubunun babalık algılarına odaklanmaktadır. Çalışmayı, söz konusu grupların erkeklik ve babalık algıları, eşleriyle ve çocuklarıyla ilişkileri ile sosyal politika konusundaki değerlendirmeleri içerecek şekilde düzenledim. Bu konular üzerine baba gruplarının yaptıkları değerlendirmelerin ve babalığa ilişkin algılarının farklılaşması ile sahip oldukları sermayeler arasındaki ilişkiyi göstermeye çalıştım. Bunun yanında, baba gruplarının erkeklik ve babalığa ilişkin algılarının ve babalık rollerine ilişkin davranışlarının Türkiye’deki aile merkezli sosyal politikalar aracılığıyla ne şekilde sınırlandırıldığını tartışmaya çalıştım.

Anahtar sözcükler: Babalık, erkeklik(ler), kültürel sermaye, ekonomik sermaye, varsayılan aile, sosyal politika, Türkiye.