Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Vascular Type Eagle Syndrome: A Case of Styloid Process-Carotid Artery Syndrome with Operation

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.13, no.1, pp.107-110, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Aftöz Ülserasyonlar

Türkiye Klinikleri, pp.98-105, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Hematolojik Hastalıkların Çene Kemiklerindeki Bulguları

Türkiye Klinikleri, pp.21-31, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Fosfor plak sistemlerinde karşılaşılan temel sorunlar

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.66-72, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Determination of oral health status in patients admitted to a university hospital a pilot study

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.10, pp.196-204, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

SQUAMOUS CELL CARCINOMA PRESENTING AS A HYPERPLASTIC GRANULATION TISSUE

AsEse JOURNAL OF MEDICINE AND MEDICAL RESEARCHES, vol.1, no.1, pp.1-4, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Monostotik fibröz displazi

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, pp.41-46, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bifosfonat Kullanımına Bağlı Gelişen Çene Nekrozu: Olgu Sunumu

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1. GENÇ AKADEMİSYENLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 20 February 2020

Panoramik görüntülerde tesadüfen saptanan yumuşak doku kalsifikasyonları

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Turkey, 20 February 2020

Atipik Odontalji: Olgu Sunumu

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 21 February 2020

Dental age estimation with cone beam computed tomography

ESHNR 2019, 32nd Annual Meeting and Refresher Course, Palermo, Italy, 3 - 05 October 2019, vol.10, pp.30

Mandibulda Bifosfonat Kullanımına Bağlı Gelişen Osteonekroz: Olgu Sunumu

2nd International Euroasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EuroasianBioChem 2019), 28 - 29 June 2019

PERİFERAL DEV HÜCRELİ GRANÜLOM: OLGU SUNUMU

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 25 - 28 April 2019

Maksiller Sinüs Karsinomu: Olgu Sunumu

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 25 - 28 April 2019

Vascular Type Eagle Syndrome: A Case ofStyloid Process-Carotid Artery Syndrome

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018

OLGU SUNUMU: ODONTOJENİK KERATOKİST

24. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ, 10 - 12 November 2017

KONDROSARKOM: BİR OLGU SUNUMU

24. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ, 10 - 12 November 2017 Creative Commons License identifier identifier

Parotis Bezi Kanalında Dev Tükrük Bezi Taşı

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.23

Rikets Hastalığına Bağlı Yaygın Mine Hipoplazis : Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.23

Florid cemento-osseous dysplasia: a case report

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslarası Kongresi, 21 - 23 November 2013

Florid Semento-osseöz Displazi: Olgu Sunumu

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 November 2013, pp.1

Fibröz Displazi: Olgu Raporu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Bilimsel Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 April 2006

Books & Book Chapters

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ve Periodontal Hastalıklar

in: Dentomaksillofasiyal Konik Isinli Bilgisayarli Tomografi: Temel Prensipler, Teknikler ve Klinik Uygulamalar, Prof. Dr. Kıvanç KAMBUROĞLU, Editor, Turkiye Klinikleri, pp.119-124, 2019

Gingivodental Sendromlar (Herediter Gingival Fibromatozis, Lakrimo Aurikulo Dento Digital, Rieger, Tricho Dento Osseöz).

in: Oral ve Maksillofasiyal Bölgeyi Etkileyen Sendromlar, Öztunç H., Editor, Türkiye Klinikleri, pp.17-25, 2018

Dijital Görüntüleme

in: Oral Radyoloji İlkeler ve Yorumlama, Nursel Akkaya, Zuhal Çokaktaş Yandımata, Editor, Palme Yayınevi, pp.41-62, 2018

Kalite Güvencesi ve Enfeksiyon Kontrolü

in: Oral Radyoloji İlkeler ve Yorumlama, Nursel Akkaya, Zuhal Çokaktaş Yandımata, Editor, Palme Yayınevi, pp.250-258, 2018