Panoramik ve Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Tesadüfen Saptanan Yumuşak Doku Kalsifikasyonları: Bir Olgu Sunumu


Katı E., Akçiçek G.

11. Hippocrates Congress, Ankara, Turkey, 3 - 04 March 2023, pp.62-63

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.62-63
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Panoramik ve Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Tesadüfen Saptanan Yumuşak Doku Kalsifikasyonları: Bir Olgu Sunumu

Researcher Ezgi Katı1 , Asst. Prof. Dr. Gökçen Akçiçek1 1Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Özet

Baş boyun bölgesinde birçok yumuşak doku kalsifikasyonu görülebilir. Bunlardan bir kısmı tedavi gerektirmezken bazıları hayatı tehdit edebilen ciddi komplikasyonlara neden olabileceğinden etkenin belirlenip tedavi edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu sunumun amacı rastlantısal olarak fark edilen baş boyun bölgesi kalsifikasyonlarının önemini vurgulamaktır. 63 yaşında kadın hasta diş eksikliklerinin protetik implant tedavisiyle rehabilitasyonu amacıyla kliniğimize başvurdu. Hastadan alınan anamnezde hipertansiyon ve tip 2 diyabet hastası olduğu öğrenildi. Dış merkezde çekilen panoramik radyografı incelendiğinde sol ramusun inferiorunda lokalize yumuşak doku kalsifikasyonu fark edildi. Daha ileri değerlendirme için hastadan konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) istenerek görüntüler incelendi. KIBT görüntülerinde sol submandibular alanda kalsifiye lenf nodu ile uyumlu yumuşak doku kalsifikasyonu ile C3-C4 vertebra hizasında sağ karotid bölgesinde kalsifiye aterosklerotik plak ile uyumlu hiperdensite görüldü. Distrofik kalsifikasyonlar başlığı altında incelenen bu kalsifikasyonlardan lenf nodu kalsifikasyonları başta tüberküloz olmak üzere geçirilmiş enfeksiyonlarla ilişkilendirilirken, kalsifiye aterosklerotik plaklar inme için risk faktörüdür. Diyabet ve hipertansiyon gibi predispozan faktörleri taşıyan hasta ileri değerlendirme için konsülte edildi.

Anahtar Kelimeler: Yumuşak Doku Kalsifikasyonları, Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi, Panoramik Radyografi