Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Adölesan İdiyopatik Skolyozlu Bireylerde Eğrilik Paternine Göre Beden İmajı Rahatsızlık Düzeyinin Araştırılması

30. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, V. Ortopedi-Fizyoterapi Ortak Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 12 November 2021, vol.55, pp.300-371

Skolyoz cerrahisi sonrası gevşeme eğitiminin erken dönem ağrı ve uyku kalitesi üzerine etkileri

XXV. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.213