Doç.Dr.

GAMZE YORGANCIOĞLU TARCAN


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

Eğitim Bilgileri

2009 - 2015

2009 - 2015

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi, Türkiye

2005 - 2009

2005 - 2009

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi , Türkiye

1997 - 2002

1997 - 2002

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi , Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

HASTANE YÖNETİCİLERİNİN SAĞLIK BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARINI ETKİLEYEN BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi (Dr)

2005

2005

Yüksek Lisans

TEKNOLOJİ ve KALİTENİN HASTANE FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİ: ANKARA İL MERKEZİNDEKİ HASTANE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2013 - 2014

2013 - 2014

MYO Müdür Yardımcısı

Hacettepe Üniversitesi, Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Programları Bölümü

2011 - 2014

2011 - 2014

Bölüm Başkanı

Hacettepe Üniversitesi, Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Programları Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Avrupa Birliği ve Sağlık

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Avrupa Birliği ve Sağlık

Lisans

Lisans

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Lisans

Lisans

Mesleki Etik

Lisans

Lisans

UZUN DÖNEMLİ BAKIM HİZMETLERİ

Lisans

Lisans

Tıbbi Dokümantasyon

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Hemşirelerin Bireysel Özellikleri İle Hastane Bilgi Sistemi Kullanılabilirliğinin İş Doyumuna Etkisi

YORGANCIOĞLU TARCAN G.

HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, cilt.23, sa.1, ss.41-54, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Sağlık Hizmeti Kalite Algısını Etkileyen Faktörlerin SERVPERF Modeli ile Belirlenmesi

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P.

HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, cilt.23, sa.1, ss.81-92, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışına ve Nakline Yönelik Tutumları

YALÇIN BALÇIK P. , YORGANCIOĞLU TARCAN G. , SAPAZ B.

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.314-319, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Attitudes’ of University Students towards Organ Donation and Transplantation

YALÇIN BALÇIK P. , YORGANCIOĞLU TARCAN G. , SAPAZ B.

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.314-319, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Systematic evaluation of the websites: Hospital-based practice

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P. , SAPAZ B.

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, ss.1-5, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

Kamu Hastanelerinde Klinik Teknoloji Düzeyini Etkileyen Faktörler

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , KARAHAN A.

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,, cilt.21, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Hastane İnovatif Faaliyetlerinin Algılanan Hizmet Kalitesine Etkisi: Devlet Hastanesi Örneği

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , KARAHAN A., TARCAN M.

Academic Journal of Information Technology, cilt.9, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

HASTANE TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÖĞRENCİ BAKIŞ AÇISIYLA BİR DEĞERLENDİR

KARAHAN A., YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YEŞİLAYDIN G., TARCAN M.

The Journal of Social Sciences, cilt.9, ss.298, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Hastane Yöneticilerinin Sağlık Bilgi Teknolojilerine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Bireysel Faktörlerin Belirlenmesi

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , ÇELİK Y.

HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, cilt.19, ss.35-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Evolution of Nationwide Central Hospital Appointment System CHAS Implementation A Country Study

TARCAN M., HİKMET N., YORGANCIOĞLU TARCAN G. , TOP M.

Journal of Health Informatics in Developing Countries, cilt.8, ss.18-32, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Hastaların Kurumsal İtibar Algılarını Etkileyen Sosyo-Demografik Bileşenler

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P.

International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019

2019

2019

Hastanede Çalışan Engellilerin Sağlık Raporu Alma Sürecinde Zorluk Yaşama Durumu

YALÇIN BALÇIK P. , YORGANCIOĞLU TARCAN G. , Duran N.

TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2019

2019

2019

SAĞLIK HİZMETİ ALMA SÜRECİNDE SOSYAL MEDYANIN YERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KARAHAN A., YORGANCIOĞLU TARCAN G. , SAPAZ B.

2nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2019), Burdur, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019

2018

2018

Hastanedeki kadın sağlık çalışanlarının cam tavan algısı

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P.

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2018

2018

2018

Yatan Hastaların Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Devlet Hastanesi Örneği

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , KARAHAN A.

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

2018

2018

HEMŞİRELİK BÖLÜMLERİNDE KALİTE İLE İLGİLİ DERSLERİN YERİ VE ÖNEMİ

KARAHAN A., YORGANCIOĞLU TARCAN G.

1st International Health Sciences and Life Congress02-05 May 2018 Burdur/TURKEY, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

2018

2018

ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU (SEO): ÖZEL HASTANE WEB SİTELERİ ÜZERİNE BİRİNCELEME

SAPAZ B. , YORGANCIOĞLU TARCAN G.

III. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ03-05 Mayıs 2018, ÇORUM, Çorum, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

2017

2017

HASTANELERDE İŞ GÜCÜ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

KARAHAN A., YORGANCIOĞLU TARCAN G. , SAPAZ B.

II. INES INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

2017

2017

Exploring the Association between Regional Development Index and Hospital WEB Site Quality: A Study in the Mediterranean Region of Turkey

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P. , SAPAZ B. , HİKMET N.

Northeast Decision Sciences Institute 2017 Annual Conference, Springfield, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Mart 2017, ss.1095-1103

2017

2017

Individual and Organizational Factors Affecting The Attitudes of Hospital Managers Towards Health Information Technologies

TARCAN M., YORGANCIOĞLU TARCAN G. , ÇELİK Y. , HİKMET N.

Northeast Decision SciencesInstitute ConferenceMarch 22 – 25, 2017, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Mart 2017, ss.1095-1103

2015

2015

Exploring Factors Affecting Information Security Management in Hospitals

TARCAN M., HİKMET N., YORGANCIOĞLU TARCAN G.

The Decision Sciences Institute 46th Annual Meeting, November 21-24, 2015, Seattle Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 24 Kasım 2015

2014

2014

Hastanelerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , HİKMET N., TARCAN M., ATEŞ B., TOP M. , TEKİN K.

8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 10 - 12 Eylül 2014

2013

2013

Transformational Leadership Job Satisfaction Organizational Commitment Organizational Trust in Turkish Public Hospitals Public Servants versus Private Employees

TARCAN M., HİKMET N., YORGANCIOĞLU TARCAN G. , TOP M.

2013 Annual Meeting of the Northeast Decision Sciences Institute., New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 07 Nisan 2013, ss.1030-1045

2013

2013

An Investigation on Implementation of Central Hospital Appointment System CHAS in Turkey

TARCAN M., HİKMET N., YORGANCIOĞLU TARCAN G. , TOP M.

2013 Annual Meeting of the Northeast Decision Sciences Institute, New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 07 Nisan 2013

2013

2013

An Investigation onImplementation of Central Hospital Appointment System

TARCAN M., HİKMET N., YORGANCIOĞLU TARCAN G. , TOP M. , SAPAZ B.

Northeast Decision Sciences Institute Annual Meeting ( 5-7 February 2013), New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 07 Şubat 2013

2010

2010

THE EFFECT OF TECHNOLOGY AND QUALITY ON HOSPITAL FINANCIALPERFORMANCE: ASSESSMENT OF HOSPITAL DIRECTOR OPINIONS INANKARA PROVINCIAL CENTRE

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , TARCAN M., ÖZGEN NARCI H.

Northeast Region Decision Sciences Institute Anual Meeting, Virginia, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 28 Mayıs 2010, ss.592-598

2010

2010

Biyomedikal Mühendislik Uygulamalarının HastaneAçısından Önemi

ÖZDEMİR G., YORGANCIOĞLU TARCAN G. , SAPAZ B.

The 4th Health and Hospital Administration Congress, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Şubat 2010

2005

2005

Kamu Hastanelerinde Tedavi Gören Yeşil Kart Sahibi Hastalara İlaç ve Tıbbi Malzeme Temininde Bir Model Önerisi

SAPAZ B., YORGANCIOĞLU TARCAN G.

The 3rd National Health Institutions Congress, Congress Proceedings, Aydın, Türkiye, 17 - 20 Mart 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

HASTANE ÇALIŞANLARININ ENGELLİ SAĞLIK RAPORU ALMASÜRECİNDE ZORLUK YAŞAMA DURUMU

YALÇIN BALÇIK P. , YORGANCIOĞLU TARCAN G. , Duran N.

ENGELLİLERİNİSTİHDAMI VE SOSYAL KORUMA, Yaşar Özge, Önsal Naci, Sarıipek Doğa Başar, Editör, Türk Metal SendikasıAraştırma ve Eğitim Merkezi, Ankara, ss.307-315, 2019

2019

2019

SAĞLIK YÖNETİMİNDE KAOS

YORGANCIOĞLU TARCAN G.

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜT YAPISI VE GÜNCEL YÖNETSEL YAKLAŞIMLAR, GÜLSÜN ERİGÜÇ, Editör, SİYASAL KİTABEVİ, Ankara, ss.203-217, 2019

2019

2019

Örgütsel Motivasyon

YORGANCIOĞLU TARCAN G.

Örgütsel Yaklaşımlar I, Yeter Demir Uslu, Yasemin Hancıoğlu, Gözde Yeşilaydın, Nurdan Oral Kara, Editör, NisanKitabevi, Eskişehir, ss.201-210, 2019

2019

2019

Technological Factors That Effect Hospital Efficiency: AStudy Based on Training and Research Hospitals in Turkey

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , YALÇIN BALÇIK P. , KONCA M., KARAHAN A.

Current Issues in ServicesManagement Multidisciplinary Perspectives, Elbeyi Pelit, Hasan Hüseyin Soybali , Ali Avan, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.37-44, 2019

2017

2017

HOSPITAL MANAGERS’ ATTITUDES TOWARDS HEALTH INFORMATION TECHNOLOGIES: AN EVALUATION ON THE MAJOR DIMENSIONS

YORGANCIOĞLU TARCAN G. , ÇELİK Y. , TARCAN M., HİKMET N.

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Hasan Arapgirlioğlu, Robert L. Elliott, Edward Turgeon, Atilla Atik, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, 2017

2017

2017

Provincial Ranking of Private Hospital Websites in Turkey

YALÇIN BALÇIK P. , YORGANCIOĞLU TARCAN G. , SAPAZ B.

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, , Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, 2017

2015

2015

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

YORGANCIOĞLU TARCAN G.

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK, AYLANUR ATAKLI, Editör, GÜNEŞ KİTABEVLERİ, Ankara, ss.333-342, 2015


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 80

h-indeksi (WOS): 3