Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretim Tasarımı: Hedefle, Ölç, Öğret

10. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2019

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ALANA ÖZGÜ ÖZ YETERLİK ALGILARI

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018

Spor Eğitimi Modeli Çalıştayı

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 19 - 22 October 2017

Bireysel Farklılıkları Ya Da Engeli Olan Öğrencilerin Spor Eğitimi Modeline İlişkin Deneyimleri

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi Antalya, 19 - 22 October 2017

Spor Bilimlerinde Nitel Araştırmalar Semineri

10. spor bilimleri öğrenci kongresi, 10 - 12 May 2017

Beden eğitimi öğretmen eğitimicilerinin mesleki gelişimi bir mesleki öğrenme topluluğu

14. uluslararası spor bilimleri kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2016

Exploring the Development of Learning to Facilitate in Community of Practice

Euroepan Conference of Educational Research (ECER), 23 - 26 August 2016

Dynamics to create and sustain a community of practice A case study

International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP), Wyoming, United States Of America, 8 - 11 June 2016

Action research Best practice in teacher professional development

Global Forum 2016 for Physical Education Pedagogy, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

Gender (In)Equality in Turkish Physical Education Context

International Sport and Gender Symposium, Ankara, Turkey, 4 - 05 September 2014

Examining the long-term effects of an effective community of practice.

International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP) World Congress, Auckland, New Zealand, 10 - 13 February 2014

Lisansüstü Eğitim (Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim)

5. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Muğla, Turkey, 10 - 12 May 2012

Development of health-related fitness knowledge test for Turkish middle school students,

15th Annual Congress of the European College of Sport Science., Antalya, Turkey, 23 - 26 June 2010

Improving the physical activity behaviors and health‐related physical fitness levels of university students by a social cognitive theory based intervention.

International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP) Specialist Symposium, PENSACOLA, United States Of America, 24 - 26 September 2009

Books & Book Chapters

Spor PEdagojisi II

in: Sporda Öğrenme ve Öğretme 2, Sadettin Kirazcı, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, pp.130-157, 2020

Physical Education Teacher Education in Turkey

in: European Physical Education Teacher Education Practices: Initial, Induction, and professional development, AnnMac Phail, Deborah Tannheill, Zuleyha Avsar, Editor, Mayer Mayer Sport, pp.397, 2019

FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMA VELİLERİN DE DAHİLEDİLMESİ

in: Eylem Araştırması: Beden Eğitiminde Araştıran Öğretmen, Gökçe Erturan İlker,Deniz Hünük, Editor, PEGEM, Ankara, pp.111-119, 2018

EYLEM ARAŞTIRMASINDA VERİ NASIL TOPLANIR?

in: Eylem Araştırması: Beden Eğitiminde Araştıran Öğretmen, İlker-Erturan,Gökçe ve Hünük,Deniz, Editor, Pegem Akademi Yayınevi, Ankara, pp.35-53, 2018

EYLEM ARAŞTIRMASI NASIL PLANLANIR?

in: Eylem Araştırması: Beden Eğitiminde Araştıran Öğretmen, İlker-Erturan,Gökçe ve Hünük,Deniz, Editor, Pegem Akademi Yayınevi, Ankara, pp.13-33, 2018

EYLEM PLANI NASIL GELİŞTİRİLİR?

in: Eylem Araştırması: Beden Eğitiminde Araştıran Öğretmen, Gökçer Erturan ilker,Deniz Hünük, Editor, PEGEM Yayınevi, Ankara, pp.79-86, 2018

SPOR EĞİTİM MODELİ

in: Model Temelli Beden Eğitimi Öğretimi, A. Dilşad Mirzeoğlu, Editor, Spor Yayınevi ve Kitapevi, Ankara, pp.139-163, 2017

Amazonlar: kızkardeşlik kayığının kürekçileri.

in: Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri, CANAN KOCA ARITAN, Editor, SPOR YAYINEVİ VE KİTAPEVİ, Ankara, pp.150-165, 2016

Metrics

Publication

61

Citation (WoS)

65

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

77

H-Index (Scopus)

6

Citation (Scholar)

38

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

9

H-Index (TrDizin)

2

Project

2

Thesis Advisory

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals