Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2004 - Continues Professor

  Hacettepe University, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 • 1998 - 2004 Associate Professor

  Hacettepe University, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 • 1996 - 1998 Assistant Professor

  Hacettepe University, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 • 1992 - 1996 Research Assistant

  Hacettepe University, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Fakülte Kurulu Üyesi

  Hacettepe University, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 • 2015 - Continues Rectorate Commissioner

  Hacettepe University, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 • 2013 - Continues Head of Department

  Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Bölümü

 • 2013 - Continues Head of Department

  Hacettepe University, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 • 2013 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Hacettepe University, Spor Bilimleri Fakültesi

 • 2015 - 2017 University Executive Board Member

  Hacettepe University, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 • 2015 - 2017 Dean

  Hacettepe University, Spor Bilimleri Fakültesi

 • 2015 - 2017 Coordinator of The Rectorate

  Hacettepe University, Rektörlük-B

 • 2013 - 2016 Rectorate Commissioner

  Hacettepe University, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 • 1996 - 2013 Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi

  Hacettepe University

 • 2005 - 2007 Rectorate Commissioner

  Hacettepe University, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 • 1996 - 2006 Deputy Director of Junior College

  Hacettepe University, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü

Courses

 • Undergraduate Doğa Sporları

 • Doctorate İnsan Hareketinin Öyküsü

 • Doctorate Tezle İlgili Araştırma Çalışmaları

 • Postgraduate Seminer

 • Undergraduate Eleştirel ve Analitik Düşünme

 • Undergraduate Fiziksel Okuryazarlık

 • Postgraduate Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri

 • Doctorate Fiziksel Aktivite ve Zihinsel İşlevler

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Doctorate Tezle İlgili Araştırma Çalışmaları I

 • Undergraduate Hareket ve Spor Eğitiminde İlke ve Yöntemler

 • Doctorate Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık

 • Undergraduate Hareket ve Spor Eğitiminin Felsefi Temelleri

 • Undergraduate Araştırma Uygulama

 • Postgraduate Hareket ve Spor Eğitiminde Program Geliştirme

 • Undergraduate Eleştirel Düşünme

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Doctorate Özel Konular

 • Undergraduate Araştırma Planlama

 • Postgraduate Özel Konular

 • Postgraduate Seminer

 • Doctorate Hareket ve Spor Eğitiminin Felsefi ve Kültürel temelleri

 • Doctorate Hareket ve Spor Eğitiminde Deneysel Yaklaşımlar II

 • Doctorate Hareket ve Spor Eğitiminde Deneysel Yaklaşımlar I

Advising Theses