Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

EXAMINATION OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS' UNDERSTANDING LEVELS OF KEPLER'S LAWS WITH RANKING TASK QUESTIONS

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.13, no.2, pp.276-288, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Person Explanatory Item Response Theory Analysis: Latent Regression Two Parameter Logistic Model

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.38, no.168, pp.59-68, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Investigation of measurement invariance of PISA 2015 collaborative problem solving skills: turkey, Norway and Singapore

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, vol.8, no.1, pp.90-105, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Investigation of Validity and Reliability of the Turkish Language Exposure Scale

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.49, no.1, pp.225-256, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Investigation of the Variables Affecting the Students' Science Achievement with Multilevel Regression Model

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.10, no.4, pp.365-377, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Development of Exposure to English Scale and Investigation of Exposure Effect to Achievement

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, vol.6, pp.109-124, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Açımlayıcı Faktör Analizinde Kullanılan Faktör Çıkartma Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.37, pp.1173-1193, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Investigation of the Factors Affecting Achievement in Measurement and Evaluation Course with Multiple Indicators Multiple Causes Model

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.7, no.2, pp.372-387, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Experts and Teachers' Opinions on the Scope and Requirements of the Assessment and Evaluation Course: Pilot Study

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.1, no.2, pp.85-92, 2010 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Ölçme ve Değerlendirme Dersi Kapsamı ve Gereklilikleri Hakkındaki Uzman ve Öğretmen Görüşleri Pilot Çalışma

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.1, pp.85-92, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Examination of PISA 2015 Results for Turkish Students withQuantile Regression

European Conference on Educational Research, Kopenhag, Denmark, 21 - 25 August 2017

Investigation of the Effectiveness of Bologna Process: Hacettepe University Education Faculty Case

6th International Conference on Education (IC-ED-2017), Zagreb, Croatia, 29 June - 01 July 2017, pp.84

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal İlgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2017, pp.100

İngilizceye Maruz Kalma Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 29 September - 02 October 2016

Görme Engelli Öğrencilere İstatistik Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar

Uluslarası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 29 September - 02 October 2016

SINIF İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YETERLİKLERİ ENVANTERİNİNUYARLANMASI

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16 - 18 May 2010

An analysis of qualitative direct current electricity questions

The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009, pp.164

Books & Book Chapters

İngilizceye Maruz Kalma Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

in: PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL, Assoc. Prof. Dr. Hamit YOKUŞ, Editor, Pegem akademi, Ankara, pp.283-294, 2016