Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Değişen madde fonksiyonunun belirlemesindekullanılan farklı yöntemlerin karşılaştırılması bir simülasyon çalışması

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, ss.273-281, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

COMPARING DIFFERENT DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING METHODS: A SIMULATION STUDY

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.270-281, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

INVESTIGATION OF PRE-SERVICE TEACHERS' PERCEPTIONS ABOUT CONCEPT OF TECHNOLOGY THROUGH METAPHOR ANALYSIS

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.9, ss.145-160, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Multiple Uses of Assessment Methods in 4th and 5th Grades and the Competency Levels of Teachers

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.34, ss.127-143, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Değerlendirme Araçlarını Çoklu Kullanımı ve Yeterlik Düzeyleri

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.34, ss.127-143, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analyzing the Views of Teachers and Prospective Teachers on Information and Communication Technology via Descriptive Data Mining

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, cilt.6, ss.314-329, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Twice-Exceptional Child - A Case Study

International Journal of Progressive Education, cilt.14, ss.57-76, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Modeling the Factors Affecting Students' Mathematical Literacy Scores: The Case of PISA 2012

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.32, ss.982-998, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Araştırmanın Yöntem Bölümüne İlişkin Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirilmesi

İklöğretim Online, cilt.14, ss.438-448, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Identifying the Factors Affecting Science and Mathematics Achievement Using Data Mining Methods

Journal of Education in Science,Environment and Health (JESEH), cilt.1, ss.29-50, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis Of Attitude Items In PISA2009 Student Questionnaire In Terms Of Differential Item Functioning Based On Culture

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, cilt.5, ss.72-87, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

PISA2009 Öğrenci Anketi Tutum Maddelerinin Kültüre Göre Değişen Madde Fonksiyonu Açısından Incelenmesi

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, cilt.5, ss.72-87, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Impact of Intelligent games on gifted/ talented students’ analytical thinking and decision making skills.

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Şanlıurfa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

İki kere farklı bir öğrenci üzerine durum çalışması

1. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2017, ss.154

Investigation of pre-service teachers' perceptions about concept of measurement and assessment through metaphor analysis

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.1997-2003 identifier

Determining in-service training programs' characteristics given to teachers by conjoint analysis

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.1709-1714 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

PHENOMENOLOGY STUDY FIRST GRADE TEACHERS’ REASONS FOR BURNOUT REGARDING TEACHING OF ITALIC HANDWRITING

New Horizons in Educational Sciences - 1, Çetin, T., Şahin, A. , Mulalic, A. , Obralic, N. , Editör, Lambert Academic Publishing, Mauritius, ss.106-130, 2018

Normal Dağılım

Sosyal Bilimler için İstatistik, Neşe Güler, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.128-154, 2016