Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Unclear Issues Regarding COVID-19

EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE, cilt.52, ss.191-196, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

What We Learned about COVID-19 So Far? Notes from Underground

TURKISH THORACIC JOURNAL, cilt.21, ss.185-192, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KF hastalarının erişkin doktorlarına devri ve erişkinde takip

Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

Eleştirel Makale Okuma - İki makale sunumu

Yoğun Bakımda Araştırma Planlama, Yürütme, Temel Epidemiyoloji ve Temel Biyoistatistik Kursu, Türkiye, 16 Şubat 2018

İDİYOPATİK İNTERSTİSYEL PNÖMONİDE KLİNİK ve RADYOLOJİK ÖZELLİKLERİN MULTİDİSİPLİNER DEĞERLENDİRİLMESİ

Pulmoner Vasküler ve İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Türkiye, 12 - 14 Ocak 2018

LOW PLASMA SFINGOMYELINE AND CERAMIDE LEVELS IN CYSTIC FIBROSIS

Uluslararası Biyokimya Kongresi – 2017 / 28. Ulusal Biyokimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2017

Kistik fibroziste düşük plazma sfingomiyelin ve seramid düzeyleri.

International Biochemistry Congress / 28th National Biochemistry Congress., Erzurum, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2017

Clinical evaluation of cystic fibrosis patients with Mycobacterium abscessus infection

39th European Cytic Fibrosis Conference, Basel, İsviçre, 8 - 11 Haziran 2016, cilt.15, ss.78

Nocardia and cystic fibrosis the impact of Gram staining

39th European Cytic Fibrosis Conference, Basel, İsviçre, 8 - 11 Haziran 2016, cilt.15, ss.76

Kitap & Kitap Bölümleri

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU: TANIM, ETİYOLOJİK FAKTÖRLER VE EPİDEMİYOLOJİSİ

Türkiye Klinikleri Yoğun Bakım - Özel Konular Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu, Defne Altıntaş, Editör, Türkiye Klinikleri, ss.1-4, 2018