Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Visualizing financial success: planning is key

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSUMER STUDIES, vol.38, no.6, pp.684-691, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

FACTORS AFFECTING LIFE SATISFACTION IN OLD AGE

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.14, no.2, pp.179-186, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

SOCIOCONTEXTUAL VARIABLES THAT AFFECT SPOUSAL PERCEPTION OF SOCIAL SUPPORT

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.39, no.9, pp.1153-1160, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

INFLUENCES OF ADOLESCENTS ON FAMILY PURCHASING BEHAVIOR: PERCEPTIONS OF ADOLESCENTS AND PARENTS

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.39, no.6, pp.747-754, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Values and Sustainable Consumption Behavior of Women: a Turkish Sample

SUSTAINABLE DEVELOPMENT, vol.16, no.5, pp.291-300, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Family, close relatives, friends: Life satisfaction among older people

EDUCATIONAL GERONTOLOGY, vol.34, no.10, pp.890-906, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Yaşlıların Kredi Kartı Kullanımına İlişkin Davranışları ve Karşılaştıkları Sorunlar

Turk Geriatri Dergisi-Turkish Journal Of Geriatrics, vol.8, no.4, pp.184-194, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Examining the Level of Household Debt in Terms of Some Variables

Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS), vol.10, no.4, pp.691-708, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Tüketicilerin Bireysel Kredi Kullanım Davranışlarının Analizi

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.2, pp.1130-1148, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

AN EVALUATION OF THE FINANCIAL CONDITIONS AND BEHAVIORS OF CONSUMERS DURING THE COVID-19 PROCESS

PEARSON JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES , vol.5, no.7, pp.62-81, 2020 (Conference Book) Sustainable Development

THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON PURCHASING BEHAVIOUR OF GENERATION Y: A LITERATURE REVIEW

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.65, pp.265-284, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Child Consumer-Advertising: An Evaluation in the Context of Advertising Literacy

Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS), vol.9, pp.245-270, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Money Attitude Among Older Consumer Effect On Consumer Decision Making And Life Satisfaction

Social Sciences Studies, vol.5, no.46, pp.5365-5371, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Tüketici Hakem Heyeti Uygulamasında Tüketiciler Açısından Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi

Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS), vol.9, no.4, pp.67-88, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Tüketiciler Açısından Elektronik Ticaret

Social Sciences Studies Journal, vol.4, no.26, pp.6013-6021, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

THE EFFECT OF UTILITARIAN AND HEDONIC SHOPPING VALUES ONCONSUMERS’ PERCEIVED BENEFITS AND RISKS IN ONLINE SHOPPING

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.10, no.8, pp.12-28, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlik Düzeyleri

Journal of Current Researches on Social Sciences, vol.7, no.3, pp.67-88, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

A Research on College Students Financial Literacy, Financial Behavior and Financial Attitude Level

Journal of Current Researches on Business and Economics, vol.7, no.2, pp.217-228, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Multi-channel information search: Consumers' trust level and frequency of use

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.2, pp.1-27, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Tüketicilerin Kalite Belgelerine İlişkin Tutumları

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.51, no.2, pp.109-127, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Materialistic Inclination Values and Life Satisfaction

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL AND COMMUNITY STUDIES , vol.10, no.1, pp.11-24, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

The Influence of Packaging Elements On The Consumer Purchase Decision

International Journal of Multidisciplinary Thought, vol.5, no.2, pp.87-98, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

The Influence of Packaging Elements on Adolescents Food Purchasing Decision

Humanities and Social Sciences Review, vol.3, no.5, pp.219-231, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Women’s Views on Old Age

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF THE HUMANITIES, vol.9, no.5, pp.77-91, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Women s Views on Old Age

International Journal of the Humanities, vol.9, no.5, pp.77-92, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Elementary School Students Knowledge about Environmental Issues in Turkey

International Journal of Business and Social Science , vol.2, no.2, pp.144-149, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Eşlerin Farklı Değişkenlere Göre Sosyal Destek Algısı

Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e-dergisi, vol.10, pp.1-14, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

A study on the level of awareness of consumer protection and consumer rights: A Turkish sample

International Journal of the Humanities, vol.8, no.11, pp.257-272, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Turkish consumer's information search behavior and need for consumer education

International Journal of the Humanities, vol.8, no.11, pp.235-256, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Emotional support exchange and life satisfaction

International Journal of Humanities and Social Science, vol.1, no.2, pp.79-88, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Elementary School Students' Knowledge About Environmental Issues In Turkey

International Journal of Business and Social Science, vol.2, no.4, pp.144-149, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

AN ASSESSMENT ON CONSUMER PROTECTION AND THE CONSUMER AWARENESS LEVEL IN TURKEY

International Journal of Business and Management Studies, vol.2, no.2, pp.57-64, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Family Relations In Aging

International Journal of Business and Social Science, vol.1, no.3, pp.47-52, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Yaşlılık Yaşam Doyumu ve Boş Zaman Faaliyetleri

Sosyolojik Araştırmalar- e -dergisi , no.1, pp.1-10, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Evde Bakımın Yaşlı ve Aile Açısından Olumlu ve Olumsuz Yönleri

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, vol.1, no.1, pp.39-49, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Değerlerin Kadınların Sürdürülebilir Tüketim Davranışları Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Araştırma

Sosyolojik Araştırmalar- e -dergisi, vol.1, no.1, pp.1-10, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Kadınların Ev Kadınlığı Rolüne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.68-78, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Reklamlar Kadınları Nasıl Etkiler

Ekonomik ve Teknik Dergi Standard, vol.44, no.519, pp.86-90, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Ailelerin Ev Üretimine İlişkin Davranış ve Tercihlerinin Belirlenmesi

Ev Ekonomisi Dergisi, vol.6, no.6, pp.62-70, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Tüketicilerin Tüketicinin Korunmasına İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin Saptanması

Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, vol.36, no.431, pp.92-106, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AN EVALUATION OF THE FINANCIAL CONDITIONS AND BEHAVIORS OF CONSUMERS DURING THE COVID-19 PROCESS

2th International Conference on Covid-19 Studies, Paris, France, 26 - 27 August 2020, pp.119 Sustainable Development

Tüketi̇ci̇leri̇n Harcama Ve Satın Alma Alışkanlıklarının İncelenmesi̇ne Yönelik Bi̇r Araştırma

I.Uluslararası Bilim, Teknoloji Ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.52-74

TÜKETİCİLERİN TASARRUF VE BİRİKİM DAVRANIŞLARI

4.ULUSLARARASISOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 22 December 2019, pp.850-880

TÜKETİCİ KREDİSİ VE KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİNDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI

I.ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.728-732

Ekonomik Göstergelerle Aile

Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 December 2018, pp.62-71

Materyalizmin Borçlanma, Harcama Eğilimi ve Yaşam Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi

II. International Symposium on Strategic and Social Research- ISASOR, Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2018, pp.35-46

. Hanehalkı Tasarruf Davranışı: Finansal Okuryazarlık ve Eğitimin Rolü.

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.258-266

Financial Literacy among Turkish University Students: The Effect of Money Attitudes and Financial Behavior on Financial Literacy.

12th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, Hiroshima, Japan, 26 - 28 July 2017, pp.345 Sustainable Development

The Effect of Personal Financial Knowledge on Financial Behavior

International Conference for Social Sciences and Humanities, Rome, Italy, 15 - 18 November 2016, pp.280

Hedonic and Utilitarian Shopping Values: Consumer’s Perceived Benefits and Risks of Online Shopping

ICBTS International Social Sciences Humanities and Education Research Conference, Berlin, Germany, 20 - 22 October 2016, pp.290

Financial Literacy and Finaial Outcomes: Evidence from University Employees. Conference of the International Journal of Arts & Sciences (IJAS)

Financial Literacy and Finaial Outcomes: Evidence from University Employees. Conference of the International Journal of Arts & Sciences (IJAS), Massachusetts, United States Of America, 23 - 27 May 2016, pp.438 Sustainable Development

The Influence Packaging Elements on Consumer s Purchasing Behavior

International Conference for Academic Disciplines (Barcelona), United States Of America, 23 June - 26 July 2015, vol.5, pp.87-98

The Influence of Packaging Elements on the Consumer Purchase Decision

International Conference for Social Sciences and Humanities, Barcelona, Spain, 23 - 26 June 2015, pp.157

A Study on the Level of Awareness of Consumer Protection and Consumers’ Rights: A Turkish Sample

Humanities Eight International Conference on New Directions in the Humanities. California, California, United States Of America, 29 June - 02 July 2010, pp.354

Küreselleşen Dünyada Etkin Bir Tüketici Hareketi İçin Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Sorumlulukları.

V. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2008, pp.136-145

Books & Book Chapters

Hanehalklarinin Ekonomik Krizlerle Başa Çikma Stratejisi Olarak Finansal Okuryazarlik: Covid 19 Koşullarinda Bir Değerlendirme.

in: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler- I., Çatalcalı Ceylan Ayşe,Sunal Gözde, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.119-152, 2021

Tüketicilerin Tüketim Kredi Talebini Etkileyen Faktörler.

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırma ve İncelemeler , Karabıyık İlker,Sansar Mehmet Fatih, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.359-376, 2021

Tüketici Kredileri Bağlamında Tüketicilerin Korunması.

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler – ı. , Mete Mustafa,Karakan İbrahim, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-15, 2021

Finansal Yönetim, Finansal Stres, Finansal Memnuniyet ve Yaşam Memnuniyeti ile Hanehalkı Borçlanma Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

in: Sosyal ve Beşerı Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II Cilt 2, Öztürk Serdar, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.207-220, 2020

Ekonomik Göstergelerle Aile

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar İnsan Çalışmaları I, Zeynel Karacagil,Efecan Anaz, Editor, Bilgin, Ankara, pp.62-71, 2018

SOLID DOMESTIC WASTE AND ITS LEGISLATION IN TURKEY

in: Advances in Environmental Research Volume 3, Albert T. Riley, Editor, Nova, New York, pp.211-278, 2011

An Assessment of Economic Costs and Contributions of Children to the Family: The Case of Turkey

in: Progress in Economics Research Volume 20, Thomas L. Wouters, Editor, Nova, New York, pp.279-294, 2011

Medya, Reklam ve Tüketim: Çocuklar Açısından Bir Değerlendirme.

in: Tüketici Yazıları II , Müberra Babaoğul,Arzu Şener, Editor, Comart Kurumsal İletişim Hizmetleri LTD. ŞTİ. Basımevi, Ankara, pp.153-178, 2010

Identifying Energy Conservation Behaviors of 6,7, and 8th Grade Elemantary School Children: A Pilot Study

in: Energy Conservation New Research, Giacomo Spadon, Editor, Nova, New York, pp.35-66, 2009 Sustainable Development

Çocuk ve Genç Tüketiciler

in: Tüketici Yazıları I, Müberra Babaoğul,Arzu Şener, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.127-153, 2007

The Effects of Personal Financial Knowledge on Financial Behavior

in: Financial Management: Methods, Outcomes and Challenges, Ramirez Emily, Editor, Nova, Arizona, pp.1-22, 2007

Social and Economic Life in Old Age

in: Aging in Turkey, J. Troisi and Y.G. Kutsal, Editor, Veritass Press, Mosta, pp.60-80, 2006

Yaşlılıkta Sosyal ve Ekonomik Yaşam

in: Yaşlılık Gerçeği, Yeşim Gökçe Kutsal, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.115-130, 2004

Yaşlı ve Aile

in: Sağlıklı ve Başarılı Yaşlanma , Yeşim Gökçe Kutsal, Editor, Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma Merkezi, Ankara, pp.38-45, 2004

Yaşlılıkta Sosyal ve Ekonomik Yaşam

in: Yaşlılık Gerçeği, Yeşim Gökçe Kutsal, Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.115-130, 2004

Tüketici Olarak Yasal Haklarımız

in: Aile Yaşantısı Eğitimi II, Özgün Bener, Editor, THK Basımevi İşletmeciliği, Ankara, pp.27-40, 2003

Satın Alma Davranışının Savurganlığa Etkisi

in: Aile Yaşantısı Eğitimi II, Özgün Bener, Editor, THK Basımevi İşletmeciliği, Ankara, pp.48-60, 2003

Giyim Eşyalarının Seçimi, Bakımı ve Kullanılmasında Dikkat Edilecek Hususlar

in: Aile Yaşantısı Eğitimir, Özgün Bener, Editor, THK Basımevi İşletmeciliği, Ankara, pp.27-38, 2002