Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Visualizing financial success: planning is key

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSUMER STUDIES, vol.38, no.6, pp.684-691, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

FACTORS AFFECTING LIFE SATISFACTION IN OLD AGE

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.14, no.2, pp.179-186, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier

SOCIOCONTEXTUAL VARIABLES THAT AFFECT SPOUSAL PERCEPTION OF SOCIAL SUPPORT

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.39, no.9, pp.1153-1160, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

INFLUENCES OF ADOLESCENTS ON FAMILY PURCHASING BEHAVIOR: PERCEPTIONS OF ADOLESCENTS AND PARENTS

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.39, no.6, pp.747-754, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

INFLUENCES OF INTERGENERATIONAL SUPPORT ON LIFE SATISFACTION OF THE ELDERLY: A TURKISH SAMPLE

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.37, no.7, pp.957-969, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Values and Sustainable Consumption Behavior of Women: a Turkish Sample

SUSTAINABLE DEVELOPMENT, vol.16, no.5, pp.291-300, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Family, close relatives, friends: Life satisfaction among older people

EDUCATIONAL GERONTOLOGY, vol.34, no.10, pp.890-906, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Yaşlıların Kredi Kartı Kullanımına İlişkin Davranışları ve Karşılaştıkları Sorunlar

Turk Geriatri Dergisi-Turkish Journal Of Geriatrics, vol.8, no.4, pp.184-194, 2005 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

Examining the Level of Household Debt in Terms of Some Variables

Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS), vol.10, no.4, pp.691-708, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tüketicilerin Bireysel Kredi Kullanım Davranışlarının Analizi

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.2, pp.1130-1148, 2020 (Other Refereed National Journals)

AN EVALUATION OF THE FINANCIAL CONDITIONS AND BEHAVIORS OF CONSUMERS DURING THE COVID-19 PROCESS

PEARSON JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES , vol.5, no.7, pp.62-81, 2020 (National Conference Book)

THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON PURCHASING BEHAVIOUR OF GENERATION Y: A LITERATURE REVIEW

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.65, pp.265-284, 2020 (National Refreed University Journal)

Child Consumer-Advertising: An Evaluation in the Context of Advertising Literacy

Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS), vol.9, pp.245-270, 2019 (Other Refereed National Journals)

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ UYGULAMASINDA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİÇALIŞANLARI AÇISINDAN KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ

Social Sciences Studies, vol.5, no.48, pp.6100-6113, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Money Attitude Among Older Consumer Effect On Consumer Decision Making And Life Satisfaction

Social Sciences Studies, vol.5, no.46, pp.5365-5371, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tüketici Hakem Heyeti Uygulamasında Tüketiciler Açısından Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi

Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS), vol.9, no.4, pp.67-88, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tüketiciler Açısından Elektronik Ticaret

Social Sciences Studies Journal, vol.4, no.26, pp.6013-6021, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECT OF UTILITARIAN AND HEDONIC SHOPPING VALUES ONCONSUMERS’ PERCEIVED BENEFITS AND RISKS IN ONLINE SHOPPING

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.10, no.8, pp.12-28, 2018 (National Refreed University Journal)

Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlik Düzeyleri

Journal of Current Researches on Social Sciences, vol.7, no.3, pp.67-88, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Research on College Students Financial Literacy, Financial Behavior and Financial Attitude Level

Journal of Current Researches on Business and Economics, vol.7, no.2, pp.217-228, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Multi-channel information search: Consumers' trust level and frequency of use

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.2, pp.1-27, 2016 (Other Refereed National Journals)

Tüketicilerin Kalite Belgelerine İlişkin Tutumları

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.51, no.2, pp.109-127, 2016 (Other Refereed National Journals)

Materialistic Inclination Values and Life Satisfaction

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL AND COMMUNITY STUDIES , vol.10, no.1, pp.11-24, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Influence of Packaging Elements On The Consumer Purchase Decision

International Journal of Multidisciplinary Thought, vol.5, no.2, pp.87-98, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Influence of Packaging Elements on Adolescents Food Purchasing Decision

Humanities and Social Sciences Review, vol.3, no.5, pp.219-231, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Women’s Views on Old Age

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF THE HUMANITIES, vol.9, no.5, pp.77-91, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Women s Views on Old Age

International Journal of the Humanities, vol.9, no.5, pp.77-92, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Elementary School Students Knowledge about Environmental Issues in Turkey

International Journal of Business and Social Science , vol.2, no.2, pp.144-149, 2011 (National Refreed University Journal)

Eşlerin Farklı Değişkenlere Göre Sosyal Destek Algısı

Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e-dergisi, vol.10, pp.1-14, 2011 (National Refreed University Journal)

A study on the level of awareness of consumer protection and consumer rights: A Turkish sample

International Journal of the Humanities, vol.8, no.11, pp.257-272, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Turkish consumer's information search behavior and need for consumer education

International Journal of the Humanities, vol.8, no.11, pp.235-256, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Emotional support exchange and life satisfaction

International Journal of Humanities and Social Science, vol.1, no.2, pp.79-88, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Elementary School Students' Knowledge About Environmental Issues In Turkey

International Journal of Business and Social Science, vol.2, no.4, pp.144-149, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Family Relations In Aging

International Journal of Business and Social Science, vol.1, no.3, pp.47-52, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

AN ASSESSMENT ON CONSUMER PROTECTION AND THE CONSUMER AWARENESS LEVEL IN TURKEY

International Journal of Business and Management Studies, vol.2, no.2, pp.57-64, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yaşlılık Yaşam Doyumu ve Boş Zaman Faaliyetleri

Sosyolojik Araştırmalar- e -dergisi , no.1, pp.1-10, 2009 (National Refreed University Journal)

Evde Bakımın Yaşlı ve Aile Açısından Olumlu ve Olumsuz Yönleri

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, vol.1, no.1, pp.39-49, 2008 (Other Refereed National Journals)

Değerlerin Kadınların Sürdürülebilir Tüketim Davranışları Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Araştırma

Sosyolojik Araştırmalar- e -dergisi, vol.1, no.1, pp.1-10, 2007 (National Refreed University Journal)

Kadınların Ev Kadınlığı Rolüne İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.68-78, 2006 (National Refreed University Journal)

Determining the Expenditure Investment and Saving Patterns in Respect of Family Life Cycles

Aile ve Toplum Dergisi, vol.2, no.8, pp.53-59, 2005 (Other Refereed National Journals)

Reklamlar Kadınları Nasıl Etkiler

Ekonomik ve Teknik Dergi Standard, vol.44, no.519, pp.86-90, 2005 (Other Refereed National Journals)

Ailelerin Ev Üretimine İlişkin Davranış ve Tercihlerinin Belirlenmesi

Ev Ekonomisi Dergisi, vol.6, no.6, pp.62-70, 2000 (National Refreed University Journal)

Tüketicilerin Tüketicinin Korunmasına İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin Saptanması

Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, vol.36, no.431, pp.92-106, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AN EVALUATION OF THE FINANCIAL CONDITIONS AND BEHAVIORS OF CONSUMERS DURING THE COVID-19 PROCESS

2th International Conference on Covid-19 Studies, Paris, France, 26 - 27 August 2020, pp.119 Sustainable Development

Tüketi̇ci̇leri̇n Harcama Ve Satın Alma Alışkanlıklarının İncelenmesi̇ne Yönelik Bi̇r Araştırma

I.Uluslararası Bilim, Teknoloji Ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.52-74

TÜKETİCİLERİN TASARRUF VE BİRİKİM DAVRANIŞLARI

4.ULUSLARARASISOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 22 December 2019, pp.850-880

TÜKETİCİ KREDİSİ VE KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİNDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI

I.ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.728-732

Ekonomik Göstergelerle Aile

Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 December 2018, pp.62-71

Materyalizmin Borçlanma, Harcama Eğilimi ve Yaşam Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi

II. International Symposium on Strategic and Social Research- ISASOR, Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2018, pp.35-46

. Hanehalkı Tasarruf Davranışı: Finansal Okuryazarlık ve Eğitimin Rolü.

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.258-266

Financial Literacy among Turkish University Students: The Effect of Money Attitudes and Financial Behavior on Financial Literacy.

12th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, Hiroshima, Japan, 26 - 28 July 2017, pp.345 Sustainable Development

The Effect of Personal Financial Knowledge on Financial Behavior

International Conference for Social Sciences and Humanities, Rome, Italy, 15 - 18 November 2016, pp.280

Hedonic and Utilitarian Shopping Values: Consumer’s Perceived Benefits and Risks of Online Shopping

ICBTS International Social Sciences Humanities and Education Research Conference, Berlin, Germany, 20 - 22 October 2016, pp.290

Financial Literacy and Finaial Outcomes: Evidence from University Employees. Conference of the International Journal of Arts & Sciences (IJAS)

Financial Literacy and Finaial Outcomes: Evidence from University Employees. Conference of the International Journal of Arts & Sciences (IJAS), Massachusetts, United States Of America, 23 - 27 May 2016, pp.438 Sustainable Development

The Influence Packaging Elements on Consumer s Purchasing Behavior

International Conference for Academic Disciplines (Barcelona), United States Of America, 23 June - 26 July 2015, vol.5, pp.87-98

The Influence of Packaging Elements on the Consumer Purchase Decision

International Conference for Social Sciences and Humanities, Barcelona, Spain, 23 - 26 June 2015, pp.157

A Study on the Level of Awareness of Consumer Protection and Consumers’ Rights: A Turkish Sample

Humanities Eight International Conference on New Directions in the Humanities. California, California, United States Of America, 29 June - 02 July 2010, pp.354

Küreselleşen Dünyada Etkin Bir Tüketici Hareketi İçin Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Sorumlulukları.

V. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2008, pp.136-145

Books & Book Chapters

Hanehalklarinin Ekonomik Krizlerle Başa Çikma Stratejisi Olarak Finansal Okuryazarlik: Covid 19 Koşullarinda Bir Değerlendirme.

in: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler- I., Çatalcalı Ceylan Ayşe,Sunal Gözde, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.119-152, 2021

Tüketici Kredileri Bağlamında Tüketicilerin Korunması.

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler – ı. , Mete Mustafa,Karakan İbrahim, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-15, 2021

Tüketicilerin Tüketim Kredi Talebini Etkileyen Faktörler.

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırma ve İncelemeler , Karabıyık İlker,Sansar Mehmet Fatih, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.359-376, 2021

Finansal Yönetim, Finansal Stres, Finansal Memnuniyet ve Yaşam Memnuniyeti ile Hanehalkı Borçlanma Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

in: Sosyal ve Beşerı Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II Cilt 2, Öztürk Serdar, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.207-220, 2020

Ekonomik Göstergelerle Aile

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar İnsan Çalışmaları I, Zeynel Karacagil,Efecan Anaz, Editor, Bilgin, Ankara, pp.62-71, 2018

SOLID DOMESTIC WASTE AND ITS LEGISLATION IN TURKEY

in: Advances in Environmental Research Volume 3, Albert T. Riley, Editor, Nova, New York, pp.211-278, 2011

An Assessment of Economic Costs and Contributions of Children to the Family: The Case of Turkey

in: Progress in Economics Research Volume 20, Thomas L. Wouters, Editor, Nova, New York, pp.279-294, 2011

Medya, Reklam ve Tüketim: Çocuklar Açısından Bir Değerlendirme.

in: Tüketici Yazıları II , Müberra Babaoğul,Arzu Şener, Editor, Comart Kurumsal İletişim Hizmetleri LTD. ŞTİ. Basımevi, Ankara, pp.153-178, 2010

Identifying Energy Conservation Behaviors of 6,7, and 8th Grade Elemantary School Children: A Pilot Study

in: Energy Conservation New Research, Giacomo Spadon, Editor, Nova, New York, pp.35-66, 2009 Sustainable Development

Çocuk ve Genç Tüketiciler

in: Tüketici Yazıları I, Müberra Babaoğul,Arzu Şener, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.127-153, 2007

The Effects of Personal Financial Knowledge on Financial Behavior

in: Financial Management: Methods, Outcomes and Challenges, Ramirez Emily, Editor, Nova, Arizona, pp.1-22, 2007

Social and Economic Life in Old Age

in: Aging in Turkey, J. Troisi and Y.G. Kutsal, Editor, Veritass Press, Mosta, pp.60-80, 2006

Yaşlılıkta Sosyal ve Ekonomik Yaşam

in: Yaşlılık Gerçeği, Yeşim Gökçe Kutsal, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.115-130, 2004

Yaşlı ve Aile

in: Sağlıklı ve Başarılı Yaşlanma , Yeşim Gökçe Kutsal, Editor, Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma Merkezi, Ankara, pp.38-45, 2004

Tüketici Olarak Yasal Haklarımız

in: Aile Yaşantısı Eğitimi II, Özgün Bener, Editor, THK Basımevi İşletmeciliği, Ankara, pp.27-40, 2003

Satın Alma Davranışının Savurganlığa Etkisi

in: Aile Yaşantısı Eğitimi II, Özgün Bener, Editor, THK Basımevi İşletmeciliği, Ankara, pp.48-60, 2003

Giyim Eşyalarının Seçimi, Bakımı ve Kullanılmasında Dikkat Edilecek Hususlar

in: Aile Yaşantısı Eğitimir, Özgün Bener, Editor, THK Basımevi İşletmeciliği, Ankara, pp.27-38, 2002