Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye’deki Durum

İnsan , no.163, pp.50-55, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Katılımcı Demokrasi ve Bütçeleme

SOSYOEKONOMI , vol.25, no.31, pp.109-125, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fenomenlerin Vergilendirilmesi

ASEAD 10. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 19 November 2022, pp.478-491

Global Transformation in Taxation: Wealth Taxes in the World and Turkey

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Varşova, Poland, 24 October 2019, pp.273-280

Fiscal Policies in Resolving Transportation Problems in Turkey: Tax Methods

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Varşova, Poland, 24 October 2019

Aggressive Tax Planning: Structure, Practise Samples and Discussion

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Varşova, Poland, 24 October 2019

Mali Alan Ölçümü: Türkiye İçin Bir Uygulama

34. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.343-346

Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Hanehalkı Verileri Üzerinden İncelenmesi

Artvin Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (AICOSS 19), Artvin, Turkey, 17 - 19 April 2019, pp.333-341

Air Pollution Dedection in Road Vehicles

18th World Clean Air Congress 2019 WCAC’19, İstanbul, Turkey, 23 September 2019, pp.2

Vergi Otomasyon Sisteminin Yapay Zeka İle Etkileşimi

“Innovation and Global Issues Congress V”, Ankara, Turkey, 2 - 04 May 2019

Ekonomik Terör ve Uluslararası Ekonomik Tehditler

Artvin International Congress on Social Sciences AICOSS 2019 - Current Developments in Global Economy, Finance and Politics, Artvin, Turkey, 17 April 2019

Yapay Zekanın Ekonomik ve Toplumsal Refah Üzerindeki Etkisi

Innovation and Global Issues in Multidisiplinary Sciences IV, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018

Causal Relationship between Infrastructure Expenditures and Regional Income: The Case of Turkey

5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Milan, Italy, 25 October 2018, pp.235-241

Cryptocurrencies and Taxation

5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Milan, Italy, 25 October 2018, pp.219-230

Türkiye İçin Mali Reaksiyon Fonksiyonu Hesaplaması

5. Asoscongress International Symposium on Social, Human and Administrative Sciences, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.209

Ahmed Cevdet Paşa Perspektifinden Bir Devletin Kamu Maliyesi Anatomisi

3rd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Viyana, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.176

Türk Dünyasında Teknolojik İşbirliğinin Önemi ve Teknoparklar

Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 02 November 2017

Traces of English Poor Laws in Sherlock Holmes Novels: A Socioeconomic Review

4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Viyana, Austria, 27 - 28 October 2017, pp.261-263 Sustainable Development

Understanding Sovereign Wealth Funds: Investment Activities and the Political Dimension

4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Viyana, Austria, 27 - 28 October 2017, pp.242-243

Analysis of Incentives for Electricity Generation from Solar Energy in Turkey

4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Viyana, Austria, 27 - 28 October 2017, pp.167-168

Refugee Economics: Case of Turkey

4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Viyana, Austria, 27 - 28 October 2017, pp.52-57 Sustainable Development

Budgeting for Equality: The Turkey’s Experience

4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Viyana, Austria, 27 - 28 October 2017, pp.192-196

Osmanlı Kadı Sicillerinde Faiz Uygulamaları: Örnek KararlarÜzerinden Bir İnceleme

4. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Turkey, 26 - 28 April 2017, vol.1, pp.33-42

Osmanlı Kadı Sicillerinde Faiz Uygulamaları: Örnek Kararlar Üzerinden Bir İnceleme

IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Turkey, 26 - 28 April 2017, vol.1, pp.33-42

Belief and Communication in Tax Compliance: An Experiment

3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara, Turkey, 28 - 29 April 2017, pp.155-156

Land and Financial Administration in the Ottoman Empire According to the Law Book of Buda (Budapest)

3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara, Turkey, 28 - 29 April 2017, pp.270-272

Resistance of Taxpayers and Increasing Assessment of the Sin Taxes in Turkey

3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara, Turkey, 28 - 29 April 2017, pp.200-202

Conflict of Natural Law with Positive Law: Example of the Wealth Tax

3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara, Turkey, 28 - 29 April 2017, pp.359-360

Ticaret Yollarından Enerji Hatlarına Türk Dünyasının Gelecek Stratejisi

Uluslararası İpek Yolu’xxnun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 3 - 05 March 2016, vol.1, pp.61-74

Tithe in the Ottoman Empire A Religious or Civil Tax

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016, pp.111

A Matter of Economic Balance Home Consumption Choice

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016, pp.308-309

The Effect of Innovation on Productivity Evidence from TurkishManufacturing Firms

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016, pp.205-206

To Enhance Health of Society as a Tool of Public Policy Is Conditional Cash Transfers Sample of Turkey

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016, pp.237-238

Does Taxation Matter on the Location Choice of Foreign Investors

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016, pp.121

The Relationship between Foreign Direct Investment and Economic Growth Evidence from Second Generation Panel Cointegration Techniques

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016, pp.196-198 Sustainable Development

Türk Dünyasında Son Çeyrek Yüzyılın Sosyoekonomik Profili ve İktisadi İlişkilerin Geleceği

Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türk Dünyası Paneli, Ankara, Turkey, 01 October 2016 Sustainable Development

Gelir Vergisi Tarifelerinde Asgari Yaşam Düzeyi Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Karşılaştırması

Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Regional Visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016, pp.3

Türkiye de Kayıt Dışı İstihdamın Sosyo Ekonomik Özellikleri

International Congresson Political, Social and Economic Studies - ICPESS 2016, İstanbul, Turkey, 24 - 26 August 2016, pp.7 Sustainable Development

Middle Income Trap A Literature Review

The Macrotheme International Conference: Barcelona 2016, Barselona, Spain, 23 April - 24 June 2016

Fuel Taxation A Comparative Examination of Turkey EU and OECD Countries

International Conference on Society of Business, Economics, Social Sciences Humanities BESSH-2016, Singapore, 11 - 12 March 2016, vol.101, pp.14

Patent Box Regime in EU Countries and Turkey

1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Munich, Germany, 29 - 30 October 2015, pp.130

A Gravity Model Analysis of Turkey EU Trade Relations for the Period of 2004 2014

1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Munich, Germany, 29 - 30 October 2015, pp.35

Participatory Democracy and Budgeting

1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Munich, Germany, 29 - 30 October 2015, pp.115

An Inquiry on the Nature of Rises in the Turkish Government Spending since the Beginning of World War II

Annual Multidisciplinary Conference, International Journal of Arts & Sciences (IJAS), Barselona, Spain, 23 - 26 June 2015

Undeclared Work

Fourth Tax Forum on the Tax System of Azerbaijan: Realities and Perspectives, Baku, Azerbaijan, 9 - 10 February 2015

Ekonomik Entegrasyon, Ülkelerarası Yakınlaşma ve Avrasya Ekonomik Birliği

III Avrasya Sosyal Bilimler Forumu “Avrasya Bölgesi Ekonomik Entegrasyon Arayışları”, Baku, Azerbaijan, 14 November 2014, pp.25

Avrasya Ekonomik Birliği Elektrik Piyasası Entegrasyonu Kapsamında Kırgızistan’ın Enerji Tüketim Projeksiyonu

III Avrasya Sosyal Bilimler Forumu “Avrasya Bölgesi Ekonomik Entegrasyon Arayışları”, Baku, Azerbaijan, 14 November 2014, pp.27

Estimation of Residential Energy Demand in Turkey and Expenditure Groups: Evidence From 2012

Second International Congress on Energy Security in Southeast Europe, İzmir, Turkey, 06 November 2014

Economic Regulation by Judiciary during the Ottoman Era: Sample Jurisdictions from the Istanbul Courts between 17th and 18th Centuries

SIBR-RDINRRU Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research, Hong Kong, Hong Kong, 27 - 28 September 2014

Türk Dünyası Elm Adamları Arasındaki Emekdaşlığın Ehemiyyeti

II Avrasiya Sosial Elmler Forumu "Avrasiyada Yeni İnteqrasiya Teşebbüsleri: Mövcud Veziyyet ve Gözlentiler", Baku, Azerbaijan, 20 - 21 December 2013, pp.18-23

Mali Yönetim ve Mali Denetim Açısından Kamu Zararı

6. Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu, Ankara, Turkey, 11 - 12 December 2013

Mali Federalizm - Yerel Yönetimlerin Mali Özerkliği

6. Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu, Ankara, Turkey, 11 December 2013

European Union Water Policies and Reflections on Turkey

The 2nd Multidisciplinary Academic Conference in Prague, Prag, Czech Republic, 6 - 07 December 2013

Yeniden Canlanan İpek Yolu nda Ekonomik Stratejiler

luslararası ’xxİpek Yolunda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası’xx Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2013, pp.236-242

Tax Compliance Costs (Psychological Analysis of Taxes)

Second Tax Forum on the Tax System of Azerbaijan: Realities and Perspectives, Baku, Azerbaijan, 08 February 2013

Yerel Yönetimlerde İç Denetim Sisteminin Yapısal Sorunları

5. Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu, Ankara, Turkey, 24 November 2012

Türk Devletlerinin Yeni Hamle Sahası Sağlık Turizmi Turkish State s New Field of Attack Health Tourism

International Conference on Eurasian Economies 2012, Bishkek, Kyrgyzstan, 11 - 13 October 2012, pp.351-358

Bütçelemenin Anayasal İlkeleri: Anayasal Bütçe Yaklaşımı

Şeffaf ve Hesap Verebilir Kamu YönetimiSempozyumu, Ankara, Turkey, 25 June 2012, pp.43-67

Türk Milliyetçiliğinin Ufkunda 21. Yüzyıl (Ekonomi)

Dünden Bugüne Türk Milliyetçiliği ve Türk Ocakları, Ankara, Turkey, 12 April 2012

Healthcare Financing Reform The Case in Turkey

XIII HSE April International Academic Conference on Economic and Social Development, Moskva, Russia, 3 - 05 April 2012

Kamu Maliyesindeki Gelişmeler

7. İzmir İktisat Günleri: Türkiye Ekonomisine Yaklaşımlar ve İİBF Eğitimi, İzmir, Turkey, 17 February 2012

Kamu - Özel İşbirliği Projeleri ve Kırgızistan Ekonomisi Açısından Önemi

International Conference on Eurasian Economies 2011, Bishkek, Kyrgyzstan, 12 - 14 October 2011, pp.246-252

Hukuk ve İktisat Yaklaşımı Çerçevesinde Yeni Anayasa’nın Felsefi Temelleri

Milli Anayasa Şûrası: Bürokratik Anayasadan Demokratik ve Adil Anayasaya, Ankara, Turkey, 21 October 2011, pp.187-194

Household Health Expenditure: A Case of Turkey

EBES 2011 Conference, Zagrep, Croatia, 13 October 2011, pp.84

Mali Kural - Tek Başına Mali İstikrarı Sağlamaya Yeter Mi?

YEBKO - Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 08 October 2011

The Fiscal Rule - Is the Only Way to Carry Out Fiscal Stability?

ICBMEF - International Conference on Business, Management, Economics and Finance, İzmir, Turkey, 07 October 2011

Türkiye’de Kamusal Sağlık Harcamalarının ve Birim Hasta Maliyetlerinin Bölgesel Dağılımı Üzerine Bir Değerlendirme

26. Türkiye Maliye Sempozyumu: Bölgesel Kalkınma ve Kamu Politikaları, Şanlıurfa, Turkey, 02 May 2011, pp.245-261

5018 Sayılı Yasa’nın Beş Yıllık Değerlendirmesi ve Uygulamadaki Sorunlar

Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 25 March 2011

Yağma Kültürüyle Üretim Kültürü Arasında Türklerin Devlet İdeali Dünü Bugünü ve Geleceği

III.Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl, Ankara, Turkey, 26 - 29 May 2010, vol.2, pp.941-949

5018’in Altı Yılı (ya da Resmi Gazete’de Yayımının Yedinci Yılı) 24.12.2003-24.12.2010

5018’in Beş Yılı ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Geleceği Konulu Panel, Ankara, Turkey, 24 December 2010

Türkiye’de Sağlık Harcamalarını Artıran Faktörler

8. Uluslararası Bilgi,Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2010

Kredi Kartları Piyasasında Takas Komisyonunun Kamu Düzenlemesine Tabi Tutulması

REPS III. Rekabet Ekonomisi ve Politikası Sempozyumu, Denizli, Turkey, 08 October 2010, pp.153-210

İktisadi ve Mali Açıdan Kamu Yolsuzlukları

Yolsuzluklar Paneli, Ankara, Turkey, 16 April 2010

2008 Küresel Mali Krizinin Nedenleri ve Türkiye ile Kırgızistan Ekonomileri Üzerindeki Etkisinin Analizi

Uluslararası Global Mali Kriz Konferansı, Bishkek, Kyrgyzstan, 01 April 2010, pp.359-384

Uluslararası Ekonomik Terör ve Küresel Mali Kriz Sonrasında Azerbaycan’ın Ekonomik Güvenliği

Qlobal Maliyye Böhranı: İqtisadi Tehlükesizliyin Azerbaycan Modeli ve Dünya Tecrübesi, Baku, Azerbaijan, 21 December 2009, pp.50-61

Küresel Mali Kriz Sonrasında Türkiye ile Türk Dünyası Arasındaki Ekonomik ve Mali İlişkiler Nasıl Şekillenecek?

9. Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu: Küresel Krizde Türk Dünyası Ekonomileri ve Kültürel Destekler, İstanbul, Turkey, 11 December 2009, pp.223-231

Kırgızistan’da Sürdürülebilir Bir Ekonomik Büyüme Açısından Teknoparkların Önemi

Integration and Economic Development in Transition Economies, on the occasion of the 70th anniversary of Prof. Dr. TURAR KOYCHUEV, Bishkek, Kyrgyzstan, 09 October 2008, pp.81-87 Sustainable Development

Shadow Economy and Public Debt Sustainability in Turkey

2nd International Symposium on Public Finance: Resent Fiscal Problems in Transitional Economies, Bishkek, Kyrgyzstan, 24 October 2007, pp.74

Self Employment and Relative Poverty in Turkey

29th General Conference, IARIW-The International Association for Research in Income and Wealth, Joensuu, Finland, 20 August 2006

Shadow Economy and Debt Sustainability in Turkey

2nd International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, Turkey, 15 June 2006

Measuring poverty using fuzzy set approach: Turkish case

Joint 4th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, EUSFLAT 2005 and 11th French Days on Fuzzy Logic and Applications, LFA 2005, Barcelona, Spain, 7 - 09 September 2005, pp.84-87 Sustainable Development identifier

Measuring Poverty Using Fuzzy Set Theory: Turkish Case

Fourth Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology EUSFLAT 2005, Barselona, Spain, 7 - 09 September 2005, pp.84-87 Sustainable Development

Measuring Poverty Using Fuzzy Approach in Turkey

3rd World Conference on Computational Statistics & Data Analysis, Limassol, Cyprus (Gkry), 28 October 2005, pp.55

Economic Freedom in Transitional Economies and the Essentials of More Free Economy for Sustainable Development

First International Conference on the Fiscal Policies in Transition Economies, Bishkek, Kyrgyzstan, 16 April 2004, pp.511-523

Kırıkkale İlinde Sınai Yatırımlara Sağlanan Devlet Yardımları

21. Yüzyılın Başında Kırıkkale Sempozyumu, Kırıkkale, Turkey, 10 June 2003, pp.459-468

Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Maliye Biliminde Yaşanan Gelişmeler

Atatürk’ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 November 2000, pp.293-312

Books & Book Chapters

Sosyal Güvenliğin Finansmanı ve Sürdürülebilirliği

in: Sosyal Güvenlik Finansmanı Seçilmiş Ülke Uygulamaları, Yoruldu, Mutlu; Saraç, Özgür, Editor, Efeakademi Yayınları, İstanbul, pp.3-31, 2023

Devlet Kapitalizminin Yükselişi: Ulusal Varlık Fonları ve Türkiye Varlık Fonu Uygulaması

in: Devlet Kapitalizmi Tarihsel Süreç, Kuramsal Tartışmalar ve Uygulamalar, Gülenay Baş Dinar & Serap Durusoy, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.217-254, 2022

Mali Alan Ölçümü: Türkiye İçin Bir Uygulama

in: 21. Yüzyılda İktisadı Anlamak: Güncel Ekonometrik Zaman Serileri Çalışmaları, Özcan, Mehmet, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-23, 2022

Kripto Para ve Blokzincir Teknolojilerinin Yerel Hizmetlerde Kullanımı

in: Gelecekte Ekonomi, Alçın Sinan, Erdil-Şahin Begüm, Dereli Deniz Dilara, Hamzaoğlu Merve, Ertek İsmail, Editor, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, pp.332-362, 2021

İktisat Tarihi İçinde Maliye Tarihinin Başlangıcı: Devletin Ortaya Çıkışı

in: Düşüncede ve Uygulamada Maliye Tarihi, Ay, Hakan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.1-18, 2021

Ulusal Hesaplarda Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması ve Kamu Yatırımları Örneği

in: Türkiye’nin Güncel Mali Yapısı ve Yönetimi: Usuller, Esaslar ve Uygulamaları, Bülbül, Duran; Gümüş-Özuyar, Sevilay Ece, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.89-108, 2020

Ahmet Burçin Yereli

in: Maliye Söyleşileri: Bize Göre Maliye Bize Göre Türkiye, Fatih Deyneli, Editor, Sentez Yayınları, pp.25-32, 2017

Kırgızistan’ın Enerji Tüketim Projeksiyonu

in: Prof.Dr. Cusup Pirimbayev’in 60. Yaşına Armağan, , Editor, KTMU Ekonomi Bölümü, Bishkek, pp.330-343, 2015

Türkiye ve Kırgızistan Yerel Yönetim Modellerinin Karşılaştırılması

in: Prof.Dr. Cusup Pirimbayev’in 60. Yaşına Armağan, , Editor, KTMU Ekonomi Bölümü, Bishkek, pp.155-175, 2015

Yolsuzlukla Mücadelede e-Yönetişim ve Kırgızistan’xxdaki Durum

in: Prof.Dr. Cusup Pirimbayev’in 60. Yaşına Armağan, , Editor, KTMU Ekonomi Bölümü, Bishkek, pp.278-310, 2015

Merkezi İdare Yerel İdareler Arasında Görev Paylaşımı

in: Mali Yerinden Yönetim, Sakal Mustafa, Kesik Ahmet, Akdemir Tekin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.145-166, 2014

Yerel Yönetimlerde Bütçe Hakkına Dayalı Hesap Verilebilirlik Sürecinde Denetim Mekanizmaları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

in: Mali Yerinden Yönetim Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye’ye İlişkin Değerlendirmeler, Mustafa Sakal Ahmet Kesik Tekin Akdemir, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.355-376, 2014

Yerel Yönetimlerde İç Denetim Sisteminin Yapısal Sorunları

in: Mali Yerinden Yönetim Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye’ye İlişkin Değerlendirmeler, Sakal, Mustafa; Kesik, Ahmet; Akdemir, Tekin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.451-464, 2014

Efficiency and Productivity of the Brokerage Houses in Turkey

in: Regulation and Competition in the Turkish Banking and Financial Markets, Tamer Çetin, Fuat Oğuz, Editor, NOVA Publishers, New York, pp.201-224, 2012

Metrics

Publication

188

Citation (WoS)

39

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

44

H-Index (Scopus)

4

Project

11

Thesis Advisory

35

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals