Belediyelerin Çevre Koruma Harcamaları Üzerinde Sanayileşmenin Etkilerinin Mekânsal Analizi: Türkiye Örneği


Kızıltan M., Yereli A. B.

SOSYOEKONOMI, vol.31, no.55, pp.397-416, 2023 (ESCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 55
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.17233/sosyoekonomi.2023.01.20
  • Journal Name: SOSYOEKONOMI
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.397-416
  • Keywords: Environmental Protection Expenditures, Regional Public Expenditures, Municipalities, Spatial Dependence, Industrialization
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Belediyelerin yapmış oldukları çevre koruma harcamaları başta sanayileşme düzeyi olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu çalışma 2007-2016 yılları arasında Türkiye’de belediyelerin kişi başı çevre koruma harcamaları üzerinde sanayileşmenin etkilerini inceleyen ilk çalışmadır. Komşu il belediyeleri arasındaki mekânsal bağımlılık ve saçılım etkilerini dikkate almak için çalışmada Mekânsal Durbin Modeli kullanılmaktadır. Bu çalışmanın temel bulguları şu şekildedir: (1) Sanayileşme düzeyinin artması daha fazla çevre koruma harcaması yapılmasını gerektirmektedir. (2) Mekânsal modelin anlamlı fakat negatif bir etkiye sahip olması kişi başı çevre koruma harcamalarının belli bölgelerde yoğunlaştığını ve bedavacılık problemine yol açtığını göstermektedir. (3) Kişi başı çevre gelirlerinin artması kişi başı çevre koruma harcamalarını artırmaktadır. (4) Nüfus yoğunluğu ve yüzölçümü daha fazla kişi başı çevre korumasını beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın sonuçları karar vericilere çevre koruma harcamalarının planlanmasında ve koordine edilmesinde farklı bir bakış açısı sağlayabilir.