Ekonomik ve Sosyal Altyapı Yatırımları ile Bölgesel Gelir İlişkisi: Türkiye Örneği


Golovko A., Kızıltan M., Yereli A. B.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisi, vol.21, no.3, pp.737-756, 2019 (Peer-Reviewed Journal)