Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Bölüm 1 Toksikoloji Laboratuvar Testleri.

Toksikoloji ve terapötik ilaç izleminde hatalı sonuçların değerlendirilmesi Kapsamlı Kılavuz., Tuncay Küme, Aslı Pınar, Turan Turhan, Editör, Palme, Ankara, ss.1-30, 2018

Yöntem validasyonu ve verifikasyonu

Madde Analizlerinde Laboratuvar, , Editör, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, ss.95-117, 2016