Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pandemi Sürecinde Esnek Soruşturma Temelli Fen Öğretimi Modeliyle Hazırlanan Örnek Etkinlik Uygulaması

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa, Turkey, 19 - 23 November 2020

Pandemi Sürecinde Derslerde Kullanılan Esnek Soruşturma Temelli Fen Öğretim Modeli

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa, Turkey, 19 - 23 November 2020

Esnek Soruşturma Temelli Fen Öğretim Modeli Kullanılan Bir Uygulama: Madde ve Isı Örneği

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa, Turkey, 19 - 23 November 2020

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Soruşturma Temelli Mesleki Gelişimi: Tasarım ve Uygulamalarda Karşılaşılan Güçlükler

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa, Turkey, 19 - 23 November 2020

Esnek Soruşturma Temelli Fen Öğretimi’ne İlişkin Örnek Bir Uygulama: Maddenin Isı ile Etkileşimi

I. Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı, Ankara, Turkey, 4 - 05 July 2020

Dini-Bilimsel Konular ve Fen Öğretiminde Kullanılması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 May 2020

Comparison Of Targeted Experimental Skills in High School Chemistry Class Case of France and Turkey

Eleventh International Congress of Qualitative Inquiry, United States Of America, 20 - 23 May 2015

Effect of Designing Experiments Based on constructivism Activities on Prospectives Teachers Evaluation of the Teaching Profession

Tenth International Congress of Qualitative Inquiry, United States Of America, 21 - 24 May 2014

Öğretmen adaylarının sorgulamaya dayalı etkinlikleri tasarlarken karşılaştıkları zorlukların incelenmesi

4th International Symposium of Policies and Issues on Teacher Education, 15 - 16 May 2014

Using short quizzes to support learning in general chemistry

International Symposium of Policies and Issues on Teacher Education, 15 - 16 May 2014

Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının yapılandırıcı yaklaşıma yönelik görüşleri ve epistemolojik inançlarının incelenmesi

International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education- Building Bridges Conference, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 October 2013

Examination of the types of reasoning used in the experimental activities designed by the pre service science teachers

International Congress of Qualitative Inquiry, Urbana-Champaign, United States Of America, 15 - 18 May 2013

From Idea to Reality: Establishing Science Centers for Pre-service Teachers

The International Symposium on Science Centers and Sustainable Development, İstanbul, Turkey, 11 - 13 June 2012

Experiments in Science Education Classes A Qualitative Perspective

Eighth International Congress of Qualitative Inquiry, Urbana-Champaign, United States Of America, 16 - 19 May 2012

Formative Assessment in a Challenging Classroom Context

International Conference on Assessment for Learning in Science, San-Francisco, United States Of America, 21 - 23 October 2008

Kimya’da aktivite kontrolü öğretiminin Fransız uygulamalı bakalorya sınavlarındaki yeri

8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 August 2008

Le contrôle de l’activite en chimie

8eme Biennale de l’xxEducation et de la Formation, Lyon, France, 12 April 2006

Kimya Eğitiminde Sonuçların Kontrolü

6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 September 2004

Checking the activities in Chemistry

18th IUPAC International Conference on Chemical Education, İstanbul, Turkey, 3 - 08 August 2004

Books & Book Chapters

İlkokulda Esnek Soruşturma Temelli Fen Öğretimi(ESTFÖ) Uygulamaları

in: Fen Öğretimi, Aydoğdu Cemil, Kıngır Sevgi, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.109-147, 2019

Sorgulamaya Dayalı Kimya Öğretimi Uygulamaları

in: Kimya Öğretimi, Alipaşa Ayas, Mustafa Sözbilir, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.319-335, 2017

CHECKING THE ACTIVITIES IN CHEMISTRY

Editions universitaires européennes, Washington, 2010

Other Publications

Metrics

Publication

38

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Project

5

Thesis Advisory

1

Open Access

3