Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Elektrik Üretimine Bağlı Karbondioksit Emisyonunun Bölgesel Olarak Belirlenmesi ve Uzun Dönem Tahmini

Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi , cilt.1, ss.19-29, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of indoor air quality at shooting range

Proceedings of the 2nd World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering, CSEE 2017, Barcelona, İspanya, 2 - 04 Nisan 2017 identifier

Uzaktan Algılama Teknikleri ile Çevresel Değerlendirme

Türk Dünyası’nda İlmi Araştırmalar Sempozyumu, Jalal-Abad, Kırgızistan, 29 - 31 Mayıs 2016, ss.18-25

SO2 emission monitoring with remote sensing for Turkey

Proceedings of the World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering, CSEE 2016, Prague, Çek Cumhuriyeti, 30 - 31 Mart 2016 identifier

DETERMINING AND FORECASTING REGIONAL CARBON DIOXIDE EMISSIONS OF TURKEY

ASME 5th International Conference on Energy Sustainability, Washington, Kiribati, 7 - 10 Ağustos 2011, ss.881-889 identifier

Forecasting Turkey's Short Term Hourly Load with Artificial Neural Networks

2010 IEEE PES Transmission and Distribution Conference and Exposition - Smart Solutions for a Changing World, Louisiana, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 22 Nisan 2010 identifier identifier