Araştırma Alanları

 • Çevre Mühendisliği

 • Çevre Teknolojisi

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi

 • Çevresel Modelleme

 • Çevre Politikaları

 • Çevre Yönetimi

 • Hava Kirliliği ve Kontrolü

 • Hava Kirliliğinin İzlenmesi

 • Hava Kirliliği Modellemesi

 • Hava Kirliliğinin Etkileri

 • Mühendislik ve Teknoloji