Elektrik Üretimine Bağlı Karbondioksit Emisyonunun Bölgesel Olarak Belirlenmesi ve Uzun Dönem Tahmini


Aslanoğlu S. Y., Aydınalp Köksal M.

Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi , vol.1, no.1, pp.19-29, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Türkiye’de sürekli artan nüfus ve gelişen endüstriye paralel olarak hızla artan bir enerji, özellikle de elektrik ihtiyacı söz konusudur. Artan elektrik ihtiyacı sonucu elektrik üretimi ve buna bağlı CO2 emisyonu da artmaktadır. Bu çalışmada 2001 ‐  2020 yılları arası mevcut ve planlanan elektrik üretimi ve buna bağlı CO2 emisyonu bölgesel olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında CO2 emisyonlarının belirlenmesi için mevcut ve planlanan santrallerin elektrik üretimi ve yakıt tüketim    verileri, emisyon faktörleri, yakıt alt ısıl değerleri, ortalama termodinamik verimleri ve elektrik talep tahmin değerleri kullanılmıştır. Veriler yıllık ve daha sonra adres verileri kullanılarak bölgesel olarak sınıflandırılmıştır. Öncelikle mevcut santrallere ait yakıt tüketimine bağlı CO2 emisyonu ve yakıt bazında özel emisyon faktörleri belirlenmiştir. Daha sonra planlanan santrallere ait CO2 emisyonu belirlenmiştir. 2020 yılı itibariyle Türkiye toplam elektrik üretiminin 377 TWh ve buna bağlı CO2 emisyonunun 194 milyon ton olması beklenmektedir. Adapazarı, İkitelli, İzmir, Keban ve Seyhan bölgelerinden kaynaklanan yüksek CO2 ve diğer kirletici emisyonları dolayısıyla bu bölgelerin hassas bölgeler haline gelmesi beklenmektedir.