Education Information

Education Information

  • 2000 - 2004 Doctorate

    Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi, Turkey

  • 1994 - 1997 Postgraduate

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Program Geliştirme, Turkey

  • 1990 - 1994 Undergraduate

    Gazi University, Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi Ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Turkey