Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Environmental Consciousness among Turkish and Azeri Candidate Teachers

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.37, no.166, pp.88-100, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Testing the theory of planned behaviour in predicting women's intention about weight gain prevention

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.27, no.2, pp.422-426, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

THE ECOCENTRIC, ANTHROPOCENTRIC AND ANTIPATHHETIC ATTITUDES TOWARD ENVIRONMENT IN TURKISH AND AZERBAIJANI STUDENTS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.41, pp.158-169, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

INTERESTS OF 5(TH) THROUHG 10(TH) GRADE STUDENTS TOWARD HUMAN BIOLOGY

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.35, pp.135-147, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Insights to Ecocentric, Anthropocentric and Antipathetic Attitudes towards Environment in Diverse Cultures

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.8, no.33, pp.141-156, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The adaptation study of the ecocentric, anthropocentric and antipathhetic attitudes toward environment

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.7, no.28, pp.67-74, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Çevre Dostu Davranışların Araştırılması

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.28, no.28, pp.91-100, 2005 (Journal Indexed in SSCI)

Uluslar Arası Yükselen Değer Olarak Biyolojik Çeşitlilik

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.27, no.27, pp.98-105, 2004 (Journal Indexed in SSCI)

Kız Ve Erkek Öğrencilerin Evde Enerji Tasarrufu Yapma Davranış Amaçlarının Planlanmış Davranış Teorisi Yardımıyla Araştırılması

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.22, no.22, pp.67-71, 2002 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

Teacher Candidates' Views on the Zero Waste Project

JURNAL PENELITIAN DAN PEMBELAJARAN IPA, vol.7, no.1, pp.17-37, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Uluslararası Bir Çevre Eğitimi Programı Olan Yeşil Kutu Projesinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumu, Çevre Bilgisi ve Çevre Dostu Davranışlarına Etkisi

eskişehir osmangazi üniversitesi türk dünyası uygulama ve araştırma merkezi eğitim dergisi, vol.5, no.2, pp.145-166, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sexual Healt Knowledge of Teacher

Journal of Education in Science, Einvironment and Healt, vol.5, no.1, pp.70-78, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of Laboratory Videos of Science Teacher Candidates with Many-Facet Rasch Measurement Model

Journal of Education in Science, Environment and Health, vol.5, no.2, pp.146-155, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Evaluation of Science Teacher Canditates’ Energy Saving Behavior Intention Based on the Theory of Planned Behaviour

International Electronic Journal of Environmental Education, vol.8, no.2, pp.123-149, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Investigation on Environmental Awareness Level of Teachers

The Eurasia Proceedings of Educational Social Sciences (EPESS), vol.9, no.1, pp.96-103, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of the Information, Attitude and Behaviors of the Conservatory Secondary School Students around the Environment.

The Eurasia Proceedings of Educational Social Sciences (EPESS), vol.9, no.1, pp.182-192, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretim Ve Yükseköğretim Öğrencileri Hangi Canlıları Ve Canlılık Özelliklerini Tanıyor?

The Eurasia Proceedings of Educational Social Sciences (EPESS), 2018, vol.9, no.1, pp.3000-3010, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Role of Drama in Raising Environmental Awareness in Preservice Science Teachers

International Online Journal of Educational Sciences, vol.9, no.4, pp.1052-1074, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerindeki Çevreyi Korumaya Yönelik İlgilerde Kimin Ve Neyin Etkisi Olmaktdır?.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.38, pp.157-167, 2015 (National Refreed University Journal)

Pre Service Teacher Opinions About Eco Friendly Person Activity Package Developed toRaise Environmental Awareness

International Electronic Journal of Environmental EducationVol.5, Issue 2, 2015, 62-85, vol.5, no.2, pp.62-85, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sample course material for biodiversity and sustainable education

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.3, no.2, pp.155-161, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Üniversite Öğrencilerindeki Çevreyi Korumaya Yönelik İlgilerdeKimin ve Neyin Etkisi Olmaktadır

PAU Egit Fak Derg, 2015 (38): 157-167, no.38, pp.157-167, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Critical Analysis to 5th Grade Elementary Science Education Textbook

International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)Volume 2, Issue1, January 2015, PP 1-6, vol.2, no.1, pp.1-6, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Interests of 5th through 10th Grade Students Regarding Enviromental Protection Issues

International Journal of Progressive Education, Volume 11 Number 1, 2015, vol.11, no.1, pp.163-172, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determining the factors that affect the objectives of pre-service science teachers to perform outdoor science activities.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.1, no.4, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Influence of Scientific Stories on Students Ideas about Science and Scientists

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.1, no.2, pp.122-137, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çevre Eğitimi ve Çevre Bilinci

Çevre ve İnsan Dergisi, 2006 (Other Refereed National Journals)

5 Sınıf Öğrencilerinde Çöplerin Azaltılması Bilincinin Kazandırılmasına Yönelik Bir Öğretim Modeli

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.25, 2003 (Other Refereed National Journals)

Planlanmış Davranış Teorisi İle Uygulamalı Öğretim Metodu

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, 2002 (Other Refereed National Journals)

Çevre Eğitiminde Planlanmış Davranış Teorisinin Kullanılması

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.20, 2001 (Other Refereed National Journals)

Biyoloji Laboratuvarlarının Önemi Ve Laboratuvarlarda Karşılaşılan Problemler Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 9 Beytepe Ankara

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.9, 1991 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Applicability of ” Zero Waste” Project to Primary Science Curriculum

International Conference on Science and Education, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2019

Teachers’ Opinionsabout the ”ZeroWaste” Project

International Conference on Science and Education, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2019

Kadın ve Erkelerin Düşünce Dünyalarında Canlıların Algılanmasında Fark Var Mıdır?

EJERCongress 2019. VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 June - 22 July 2019

The Effects Of Eco-Friendly STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) Integration On Gifted Students’ Interests Towards These Areas

EJER Congress 2019. VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilinci

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2019), Ankara, Turkey, 24 - 28 April 2019

Erken Çocukluk Eğitiminde Teknoloji Kullanımının Çocukların Çevre Sorunlarına Olan Farkındalıklarına Bir Örnek

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2019), Ankara, Turkey, 24 - 28 April 2019

Üniversite Öğrencilerinin Bilim, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kavramlarına Yönelik Düşünceleri

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2019), Ankara, Turkey, 24 - 28 April 2019

ENVIRONMENT FRIENDLY STEM ACTIVITIES

International Conference on Science and Education (IConSE), Antalya, Turkey, 28 October 2028 - 31 October 2018

Investigation of the Information, Attitude and Behaviors of the Conservatory Secondary School Students around the Environment

ICEMST 2018: International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Marmaris, Turkey, 28 April - 01 May 2018, vol.9, pp.182-192

Investigation on Environmental Awareness Level of Teachers

ICEMST 2018: International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Marmaris, Turkey, 28 April - 01 May 2018, vol.9, pp.96-103

Fen bilgisi ve sınıf öğretmeni adaylarının akademik benlik yeterliklerin incelenmesi

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi (1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education), 11 - 12 May 2018

KNOWLEDGE LEVELS OF TEACHER CANDIDATES ABOUT LIVING BEINGS

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST), Muğla, Turkey, 28 April - 01 May 2018

THE COMPARISON OF 2013 AND 2017 SCIENCE CURRICULUM FOR THE GAINS OF ENVIRONMENTAL SCIENCE

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST), Marmaris, Turkey, 28 April - 01 May 2018

INVESTIGATION OF THE ACTIVITIES FOUND IN SCIENCE COURSE TEXTBOOK

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST), Marmaris, Turkey, 28 April - 01 May 2018

Sexuality Knowledge of University Students

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST), Muğla, Turkey, 28 April - 01 May 2018

A QUANTITATIVE STUDY ON THE PERCEPTION OF VIOLENCE

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST), Marmaris, Turkey, 28 April - 01 May 2018

INEVSTIGATION OF ENVIRONMENTAL AWARENESS LEVEL OF TEACHERS

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST), Muğla, Turkey, 28 April - 01 May 2018

Çevre Eğitiminde Ağ Araştırması Kullanımının Öğrencilerin Başarısı Üzerindeki

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018

Cinsel Sağlık Dersini Alan Öğrencilerin Dersin Önemi Konusundaki Görüşler

IVthInternational EurasianEducationalResearch Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

NOT STEM EDUCATION ENVIRONMENT FRIENDLY FETEMM EDUCATIONAL EVENT EXAMPLES

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Kuşadası, Turkey, 18 - 21 May 2017

A QUALITATIVE STUDY ON THE PERCEPTION OF VIOLENCE OF PRE-SERVICE TEACHER CANDIDATES

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), KUŞADASI, Turkey, 18 - 21 May 2017

ETKINLIK VE GEZİLERİN ÇEVRE DOSTU DAVRANIŞLARIN OLUŞMASINDAKİ ROLÜ BILGI VE TUTUMLARA OLAN OLUMLU ETKILERI

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), 19 - 22 May 2016

AN INVESTIGATION OF KNOWLEDGE ATTITUDES AND BEHAVIOURS TOWARD SUSTAINABLEENVIRONMENTAL EDUCATION OF THE INDIVIDUALS POST GRADUATE EDUCATION

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST) which will take place on April 23 - 26, 2015, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015

KNOWLEDGE ATTITUDE AND BEHAVIOUR OF UNIVERSITY STUDENTS ON SEXUALITY

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST) which will take place on April 23 - 26, 2015, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015

İlkokul İkinci Sınıf Hayat Bilgisi Ders ve Çalışma Kitabı İncelemesi

Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 29 - 31 May 2014

Role of Excusion on Eco- Friendly Behaviors Formation

Tenth Congress of QualitativeInquıry. University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, United States Of America, 24 May 2014

Öğretmenlerin Cinsel Sağlık Bilgi Düzeyleri

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST), Konya, Turkey, 16 - 18 May 2014

İlköğretim Ve Ortaöğretim Okulu Öğrencilerinin Çevre Koruma Konularına Yönelik İlgilerin Araştırılması

X. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012

Farklı kültürlerde Çevre Bilincinin Durumu ve Ekosentrik, Antroposentrik ve Çevreye Karşı İtici Tutumalar

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012

Farklı Kültürlerde Çevre Bilincinin Durumu Ve Ekosentrik, Antroposentrik Ve Çevreye Karşı İtici Tutumlar.

X. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012

İlköğretim Ve Ortaöğretim Okulu Öğrencilerinin Çevre Koruma Konularına Yönelik İlgilerin Araştırılması

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012

İlköğretim Öğrencilerinin Bitki Ve Hayvanlara Karşı İlgileri Ve İlgileri Belirleyen Uyarıcı Faktörler

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012

Üniversite Öğrencilerinde Çevre Bilinci

VII. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, Malatya, Turkey, 10 - 13 September 2007

Öğretmen Yetiştirmede Çevre Bilincinin Önemi, Türk Ve Azeri Öğretmen Adaylarında Çevre Bilinci

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları Ve Sorunları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 12 - 14 May 2007

Nasıl Bir Çevre Eğitimi Ve Çevre Dostu Davranışlar Kazandırmaya Yönelik Örnek Uygulamalar?

7. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006

Biyolojik Çeşitlilik Bilincinin Kazandırılmasında Kurbağa Ve Tırtıl Gibi Canlı Materyallerin Kullanılması

Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Çevre Bilinci Düzeylerinin ve Bu Okullardaki Çevre Eğitiminin Durumunun Belirlenmesi

OMEP: 2003 Dünya Konsey Toplantısı Ve Konferansında bildiri olarak sunulmustur.Kusadası/ Türkiye, İzmir, Turkey, 5 - 11 October 2003

Çevre Eğitimi Nasıl Olmalı Ve Çevre Dostu Davranışlar Nasıl Kazandırılmalıdır?

VI. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 September 2004

İlk Ve Orta Öğretim Okulu Öğrencilerinin İnsan Biyolojisi Ve Çevre Koruma Konularına Yönelik İlgilerinin Araştırılması

VI. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 September 2004

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Çevreye Yararlı Davranışların Araştırılması

OMEP 2003 Dünya Konsey Toplantısı Ve Konferansı, Kuşadası, İzmir, Turkey, 5 - 11 October 2003

İlköğretimin II. Kademesindeki (6.7.8. Sınıflar) Öğrencilerde Çevreye Yaralı Davranışların Araştırılması

V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongre Kitabı, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2002

: Determinants for Practicing Educational Methods in Environmental Education - A Comparison Between Turkish and German Teachers Using The Theory of Planned Behavior.

Proceedings of the IIIConference of European Researchers in Didactic of Biology. September 27th - October 1 St2000. Santiago de Compostela (Spain), pp.375-389, Santiago de Compostela, Spain, 27 October - 01 November 2000

Determinants For Practicing Educational Methods İn Environmental Education - A Comparison Between Turkish And German Teachers Using The Theory Of Planned Behavior

Proceedings Of The III Conference Of European Researchers İn Didactic Of Biology, Santa-Coloma-De-Gramenet, Spain, 29 October - 01 November 2000

Empirische Untersuchungen Zu Bedingungen Der Umwelterziehung Auf Der Grundlage Der Theory Of Planned Behavior

Berichte Des Institut Für Didaktik Der Biologie, Münster, Germany, 23 - 24 July 1999

Books & Book Chapters

FEN VE TEKNOLOJİ UYGULAMALARININ ÇEVREYE ETKİLERİ

in: SENARYOLARLA DESTEKLENMİŞ FEN VE TEKNOLOJİ UYGULAMALARI, YILDIRIM GÜVEN; EZGİVE ÖNDER; AYŞE, NESİBE, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.449-490, 2020

Sexuality And Sexualiztion in Yough (Turkey)

in: BLOOMS BURY EDUCAİON AND CHİLDHOOD STUDİES, BECS, Editor, Bloomberg Press , London, 2019

Çevre Ve Çevre Bilinci

in: Fen Öğretimi, Doç. Dr. Cemil Aydoğdu, Doç. Dr. Sevgi Kıngır, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Ankara, pp.305-343, 2019

Sexuality and Sexualizition in Youht (Turkey)

in: Bloomsbury Education and Childhood Studies, BECS Editor, Editor, Bloomsbury Publishing Plc, Bloomsbury Academic, London, pp.2-6, 2019

Transitions in Secondary Education (Turkey)

in: Bloomsbury Education and Childhood Studies, BECS Editor, Editor, Bloomsbury Academic, Publisher Bloomsbury Publishing Plc, London, pp.2-6, 2019

Canlılar Bilimi-Canlılar Alemi

Aydan Yayıncılık A.Ş., Ankara, 2017

Ortaokul 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

Bilim ve Kültür Yayınları, Ankara, 2015

İlkokul 3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı.

Bilim ve Kültür Yayınları, Ankara, 2014

Planlanmış Davranış Teorisi

in: Yeni Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları ve Uygulama Örnekleri, Ekici,G. ve Güven,M, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2013

Canlılar Bilimi-Canlılar Âlemi

Aydan Yayınları, Ankara, 2011

Enerji Tasarrufu Davranışında Ortaya Çıkabilecek Psikolojik Ve Sosyolojik Engeller

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 2006

Fen Ve Teknoloji Öğretiminde Laboratuvarın Önemi Ve Deneyler

in: Fen Ve Teknoloji Öğretimi, M. Bahar, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2006

Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi Dersinin Değerlendirilmesi

in: Ergenlerde Sağlık Bilinci, N. Fincancıoğlu, Editor, İNSAN KAYNAKLARI GELİŞTİRME VAKFI, İstanbul, 2005