Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Applications of Artificial Intelligence Techniques to Combating Cyber Crimes: A Review

International Journal of Artificial Intelligence Applications (IJAIA), cilt.6, sa.1, ss.21-39, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetleri Sektöründe Kablosuz Algılayıcı Ağlar

International Journal of Informatics Technologies, cilt.7, sa.2, ss.7-19, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GPU-Based Parallel Genetic Algorithm for Increasing the Coverage of WSNs

ICPADS - The International Conference on Parallel and Distributed Systems, 15 - 17 Aralık 2017 identifier identifier

Ontology creation for an educational center

6th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), Tbilisi, Gürcistan, 17 - 19 Ekim 2012 identifier