Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of Ninth Grade Mathematics Course Book Activities Based on Model-Eliciting Principles

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, cilt.16, ss.985-1002, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Geometrik cisimler konusunun dinamik geometri yazılımı ile öğretimi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.10, ss.339-366, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematiksel modelleme etkinliklerinin derslerde kullanımı: Öğretmen görüşleri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.1279-1295, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analysis of Metacognitive Skills and Van Hiele Levels ofGeometric Thinking through Various Variables

7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2018), 28 - 31 Ağustos 2018

Matematik Öğretimine Yönelik Eğitsel Dijital Oyunların Değerlendirilmesi

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

Sample Activities in Teaching Functions through ICT Support

ERPA International Congresses on Education, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018

The Analysis of Pre-service Math Teachers' Level of Understanding the Derivative Concept within the Context of APOS Theory

ERPA International Congress on Education, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018, cilt.48 identifier

Analysis of Metacognitive Skills and Van Hide Levels of Geometric Thinking through Various Variables

7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA), Kyiv, Ukrayna, 28 - 31 Ağustos 2018, cilt.2037 identifier identifier

The evaluation of technology-based course materials developed by mathematics teachers

3rd World Conference on Science and Mathematics Education, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2017

Matematiği Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Teknoloji Entegrasyonu Araçlar

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016

The Analysis of the Mathematical Modelling Activities in 9 Grade Mathematics Coursbook

4st International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA), 31 Ağustos - 03 Eylül 2015

Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Hakkındaki Görüşleri

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu V, 30 Nisan 2015 - 02 Mayıs 2014

Kitap & Kitap Bölümleri