Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of Ninth Grade Mathematics Course Book Activities Based on Model-Eliciting Principles

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, cilt.16, ss.985-1002, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Matematiksel modelleme etkinliklerinin derslerde kullanımı: Öğretmen görüşleri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.1279-1295, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analysis of Metacognitive Skills and Van Hiele Levels ofGeometric Thinking through Various Variables

7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2018), 28 - 31 August 2018
Link

Matematiği Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Teknoloji Entegrasyonu Araçlar

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Rize, Türkiye, 16 - 18 May 2016

The Analysis of the Mathematical Modelling Activities in 9 Grade Mathematics Coursbook

4st International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA), 31 August - 03 September 2015

Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Hakkındaki Görüşleri

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu V, 30 April 2015 - 02 May 2014

Kitap & Kitap Bölümleri