Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Analysis of Ninth Grade Mathematics Course Book Activities Based on Model-Eliciting Principles

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, vol.16, no.5, pp.985-1002, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Geometrik cisimler konusunun dinamik geometri yazılımı ile öğretimi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.10, no.2, pp.339-366, 2016 (Other Refereed National Journals)

Matematiksel modelleme etkinliklerinin derslerde kullanımı: Öğretmen görüşleri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, pp.1279-1295, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Analysis of Metacognitive Skills and Van Hiele Levels ofGeometric Thinking through Various Variables

7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2018), 28 - 31 August 2018

Matematik Öğretimine Yönelik Eğitsel Dijital Oyunların Değerlendirilmesi

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Turkey, 12 - 14 September 2018

Sample Activities in Teaching Functions through ICT Support

ERPA International Congresses on Education, Turkey, 28 June - 01 July 2018

Analysis of Metacognitive Skills and Van Hide Levels of Geometric Thinking through Various Variables

7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA), Kyiv, Ukraine, 28 - 31 August 2018, vol.2037 identifier identifier

The evaluation of technology-based course materials developed by mathematics teachers

3rd World Conference on Science and Mathematics Education, Turkey, 28 - 30 August 2017

Matematiği Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Teknoloji Entegrasyonu Araçlar

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

The Analysis of the Mathematical Modelling Activities in 9 Grade Mathematics Coursbook

4st International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA), 31 August - 03 September 2015

Matematik Eğitiminde Habermas Akılcılık Teorisi

II. Uluslar arası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 8 - 10 June 2015

Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Hakkındaki Görüşleri

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu V, 30 April 2015 - 02 May 2014

Books & Book Chapters

Matematik Öğretiminde Etkili İletişim: Bütünleştirilmiş Etkileşim Tasarımı

in: EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2021, AKKOYUNLU Buket, İŞMAN Aytekin, ODABAŞI H. Ferhan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.121-143, 2021