Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

DRUG ERUPTION AFTER SUSTAINED-RELEASE NALTREXONE PELLET IMPLANTATION

TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.31, no.2, pp.146-147, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Compliance in schizophrenia spectrum disorders: the role of clinical pharmacist

INTERNATIONAL CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, vol.34, no.6, pp.298-304, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

[μ-Opioid Receptor Gene (OPRM1) Polymorphisms A118G and C17T in Alcohol Dependence: A Turkish Sample].

Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry, vol.27, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Association between ADH1C and ALDH2 polymorphisms and alcoholism in a Turkish sample

NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.69, no.3, pp.233-239, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Quetiapine Treatment for Self-Mutilation in Chorea-Acanthocytosis A Case Report

JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, vol.35, no.2, pp.208-209, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Quetiapine Treatment for Self Mutilation in Neuroacanthocytosis A Case Report

Journal of Clinical Psychopharmacology, vol.35, pp.208-209, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

VAK A Şizofreni

Türkiye Kinikleri, vol.1, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Esrar Kannabis Kullanımına Bağlı Ruhsal ve Davranışsal Bozukluklar

Madde Bağımlılığı Tanı ve Tedavi Kılavuzu El Kitabı, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Alkol Bağımlılığında Tanı ve Alttipler

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, vol.3, no.3, pp.7-14, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Adli Psikiyatride Beyin Görüntüleme

51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Turkey, 25 November 2105 - 29 November 2015

Electroconvulsive therapy in the elderly: A case series

29th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology (ECNP), Vienna, Austria, 17 - 20 September 2016, vol.26 identifier

Bir üniversite hastanesi kliniğinde unilateral elektrokonvülsif tedavi uygulanan olguların gözden geçirilmesi

19. TPD YıllıkToplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Aydın, Turkey, 6 - 09 May 2015, vol.26, pp.27-28

Dünden Bugüne EKT Özellikli olgular ve araştırma çalışmaları

50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Turkey, 12 - 16 November 2014

Association Between NPY Gene Polimorphisms and Alcohol Dependence

III. International Congress of the Molecular Biology Association, 10 - 12 September 2014

Klozapin ve elektrokonvülsif tedavi birlikte kullanılan olguların gözden geçirilmesi

18. TPD YıllıkToplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2014, vol.25, pp.23

İnhale eroin bağımlılığında yoksunluk antipsikotik tedavi ve deliryum gelişimi iki olgu sunumu

18. TPD Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2014, vol.25, pp.30

Association of serotonin transporter gene SLC6A4 polymorphisms with alcohol dependence in a Turkish population

9th International Meeting of the International-Society-for-the-Study-of-Xenobiotics(ISSX), 4 - 08 September 2010

Books & Book Chapters

Şizofrenide elektrokonvulzif tedavi ve diğer beyin uyarımı tedavileri

in: Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar :Temel Kitap, Esen-Danacı A, Böke Ö, Saka MC, Erol A, Ulusoy Kaymak S, Editor, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, pp.473-493, 2018

Esrar (Kanabis) kullanımına bağlı ruhsal ve davranışsal bozukluklar

in: Madde Bağımlılığı Tanı ve Tedavi Kılavuzu El Kitabı, , Editor, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.141-145, 2012