Etomidat Kullanımı Tiyopentale Kıyasla Elektrokonvulsif Tedavide Daha Düşük Kümülatif Elektrik Uyarısı ve Daha az Başarısız Deneme ile İlişkilidir


AKBULUT B. B., GEÇMEZ G., ÖZ G., GÜREL Ş. C., BAŞAR K., AYHAN Y.

18. Yıllık Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 23 - 26 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Hacettepe University Affiliated: Yes