Klozapin tedavisinin beşinci yılında ortaya çıkan tardif diskinezi tardif nokturnal akatizi ve tardif okülojiik distonik


GÜREL Ş. C., ERTUĞRUL A., DEMİR B., ULUŞAHİN A.

12.Türk Psikiyatri Dergi Yıllık Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 23 - 27 April 2008

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Hacettepe University Affiliated: Yes