Klozapin tedavisinin beşinci yılında ortaya çıkan tardif diskinezi tardif nokturnal akatizi ve tardif okülojiik distonik


GÜREL Ş. C. , ERTUĞRUL A. , DEMİR B. , ULUŞAHİN A.

12.Türk Psikiyatri Dergi Yıllık Klinik Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2008

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye